Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Съдии  
 Съдии в Районен съд - Добрич

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 1. Анна Великова

ЗАМЕСТНИК:
          1.Мариана Момчева
СЪДИИ:
 1. Албена Колева
 2. Веселин Монов
 3. Станимир Ангелов
 4. Стела Тонева
 5. Павлина Паскалева
 6. Минка Кирчева
 7. Ромео Симеонов
 8. Данчо Димитров
 9. Соня Дженкова
 10. Веселин Николов
 11. Любомир Генов
 12. Мирослава Неделчева
 13. Николай Николов
 14. Галя Митева
 15. Татяна Лефтерова-Савова
 16. Деница Петкова
 17. Кристиана Кръстева

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА:
 1. Теменуга Георгиева- Ръководител
 2. Пепа Маринова
 3. Храбра Никова
 4. Ирфан Муса

СЪДИИ - ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
 1. Ивайло Милев - Ръководител
 2. Милена Стойкова
 3. Антония Лазарова9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР