Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Служби  
 Служби в Районен съд - Добрич

Съдебен администратор: намира се на втори етаж 209; тел.:058/652092; 058/600480; факс: 058/601030

Административен секретар: намира се на втори етаж :208; тел.:058/652096

Гл. счетоводител:  намира се на първи етаж в стая 101; тел.:058/652074

Съдебни секретари: намират се на първи и втори етаж

Съдии по вписванията:  ул. Независимост 12 ет 3 ,  тел: 058/600930 

Съдебно изпълнение::  деловодство:  тел: 652015 ; 602417; държавни съдебни изпълнители тел: 652076

 

 

 Деловодства:

гражданско

наказателно

съдебно изпълнение

архив

бюро “Съдимост”

стая 210

стая 202

стаи 108

стая 108

стая 105

тел.:058/652073

факс:058/652083

тел.:058/652051

факс:058/601781

тел.:058/652017 тел.:058/652015

тел.:058/652015

тел.:058/652077

058/6011809300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР