Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич  
 Районен съд
Untitled Document
СЪОБЩЕНИЕ

 

          Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му.
          Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.

Районният съд в Добрич обявява 16 април за Ден на отворените врати
        
         Районният съд в Добрич обяви 16 април за Ден на отворените врати в институцията. Официалното откриване на инициативата е насрочено за 9.15 часа в трета съдебна зала. Непосредствено след това посетителите ще имат възможност да присъстват на симулиран наказателен процес по разказа на Елин Пелин „Син“. Ученически съдебен състав ще има нелеката задача да реши виновен ли е синът, обвинен в грабеж, придружен с опит за убийство на собствения му баща.
         Програмата на събитието предвижда представяне на още един симулиран процес, който ще пресъздава съдебно производство по гражданско дело. Как ще приключи гражданският спор ще стане ясно на заседанието, насрочено за 10.10 часа, в първа съдебна зала.
         Специални гости на съда ще бъдат ученици от ПГТ "П.Яворов" и СУ“Димитър Талев“, включени в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Всички участвали в обучението младежи  ще получат удостоверения, а отбори от двете училища ще премерят знанията си във викторина на правна тематика, която започва в 11.15 часа в обучителния център на съда.
         В Деня на отворените врати ще бъдат обявени и победителите в организирания от съда конкурс за детска рисунка на тема „Правосъдие“. Най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба.
         Поканени на първо посещение в съда са и първокласници от училище „Св.Климент Охридски“, за които ще бъде организиран информационен тур в съдебната палата.
         Денят на отворените врати в Районен съд - Добрич ще премине под мотото „Открито за съдебната власт“. Инициативата е посветена на Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите.

 

П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА НА ДОБРИЧ

16.04.2019 г.

09:15 – 09:20           Откриване на „Ден на отворените врати в Районен съд – Добрич“.
                                                  Място на провеждане: Трета съдебна зала

09:25 – 10:00           Симулативен процес по сюжета на разказа на Елин Пелин „Син“.
                                                  Място на провеждане: Трета съдебна зала
10:00 – 10:10           Награждаване на авторите на отличените рисунки, участвали в конкурс за най-добра рисунка на тема „Правосъдие“ и на участниците в симулативния процес по сюжета на разказа на Елин Пелин „Син“.
                                                  Място на провеждане: Трета съдебна зала

10:30 – 11:00           Информационен тур с ученици от първи клас от СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Добрич.
                                                  Място на тръгване: Служба „Регистратура“ в Районен съд – Добрич
.
10:00 – 10:10           Приветствие към учениците от училищата – партньори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – Професионална гимназия по туризъм „П. Яворов“ гр. Добрич и СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич.
                                                  Място на провеждане: Първа съдебна зала

10:10 – 11:00           Симулативен процес с учениците от СУ „Димитър Талев“ град Добрич – съдебно производство по гражданско дело.
                                                  Място на провеждане: Първа съдебна зала

11:15 – 12:00           Викторина с отбори от училищата – партньори в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – Професионална гимназия по туризъм „П. Яворов“ гр. Добрич и СУ „Димитър Талев“ гр. Добрич.
                                                  Място на провеждане: Обучителен център

12:00 – 12:10           Награждаване на победителите във викторината.
                                                  Място на провеждане: Обучителен център

 

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР