Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Общини  
 Съдебен регион на Районен съд - Добрич

Съдебният район на Районен съд - гр.Добрич обхваща следните населени места:

Александрия Вратарите Земенци Медово Полк.Минково Стожер
Абрит Врачанци Загорци Методиево Полк.Свещарово Соколник
Алцек Ген.Колево Карапелит Миладиновци Поп Григорово Самуилово
Батово Габер Козлодуйци Ново Ботево Пор.Гешаново Свобода
Бакалово Дончево Камен Овчарово Полк.Дяково Славеево
Бенковски Дебрене Котленци Одърци Полк.Иваново Сливенци
Божурово Добрево Кръгулево Одринци Пор.Кърджиево Ст.Караджа
Бистрец Долина Кап.Димитрово Опанец Прилеп Телериг
Благовец Драганово Крушари Орлова могила Пчелино Тянево
Богдан Дряновец Коритен Огняново Пчелник Ф.Дянково
Бранище Добрин Ловчанци Орлово Приморци Хитово
Бдинци Енево Ломница Паскалево Росеново Царевец
Ведрина Житница Лясково Плачи дол Северци Черна
Владимирово Златия Лозенец Победа Смолница  
Воднянци Зимница М.Смолница Подслон Стефаново  


9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР