Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич    Банкова информация  
 Банкова информация

                           

контакти с ДРС

Районен съд- гр.Добрич
адреси, телефонен указател и банкова информация
Адрес гр.Добрич 9300, ул.Д-р константин Стоилов №7
Електронен адрес rs_dobrich@abv.bg
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
за държавни такси IBAN - BG24 BPBI 79383199514101
Депозити на вещи лица, пар. гаранции и съдебно-изпълнителна служба IBAN - BG15 BPBI 79383399514101
Обслужваща банка Юробанк И Еф Джи България АД - клон Добрич
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР