Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за насрочени дела
за периода от 18.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 880/2016, VIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2016 9:00
2 Гражданско дело No 2429/2016, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 9:10
3 Гражданско дело No 1385/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 9:30
4 Гражданско дело No 99/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 10:00
5 Гражданско дело No 2061/2016, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2016 10:00
6 НЧХД No 1633/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.9.2016 10:00
7 Гражданско дело No 3760/2015, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 10:30
8 Гражданско дело No 2431/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2016 10:30
9 Гражданско дело No 848/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 10:45
10 Гражданско дело No 2357/2016, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2016 11:00
11 Гражданско дело No 1859/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 11:10
12 Гражданско дело No 982/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2016 11:30
13 Гражданско дело No 704/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.9.2016 13:30
14 АНД No 883/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2016 13:30
15 АНД No 364/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2016 13:40
16 НЧХД No 1638/2015, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2016 14:00
17 Гражданско дело No 648/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.9.2016 14:30
18 НЧХД No 593/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2016 15:00
19 Гражданско дело No 738/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
19.9.2016 15:30
20 АНД No 530/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2016 9:00
21 Гражданско дело No 454/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.9.2016 9:10
22 АНД No 674/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2016 9:10
23 АНД No 709/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2016 9:20
24 Гражданско дело No 3793/2015, X състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.9.2016 9:30
25 АНД No 992/2016, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2016 9:30
26 АНД No 1014/2016, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2016 9:40
27 Гражданско дело No 1284/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.9.2016 10:40
28 Гражданско дело No 2087/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.9.2016 13:30
29 Гражданско дело No 839/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.9.2016 14:00
30 АНД No 929/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.9.2016 14:00
31 АНД No 930/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.9.2016 14:15
32 Гражданско дело No 1211/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.9.2016 14:30
33 АНД No 932/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.9.2016 14:30
34 АНД No 933/2016, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.9.2016 14:45
35 ЧГД No 1924/2016, IV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.9.2016 15:00
36 НЧХД No 625/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2016 9:00
37 НОХД No 1126/2016, XVI състав Измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2016 9:00
38 НОХД No 1254/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 9:25
39 НЧХД No 373/2016, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 9:30
40 НОХД No 1243/2016, XVIII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
21.9.2016 9:30
41 ЧНД No 1128/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
21.9.2016 9:45
42 НОХД No 258/2016, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.9.2016 10:00
43 ЧНД No 1227/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
21.9.2016 10:00
44 АНД No 1121/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 11:30
45 НЧХД No 1707/2015, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 13:30
46 НЧХД No 30/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2016 13:30
47 Гражданско дело No 1998/2016, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
21.9.2016 14:00
48 НЧХД No 879/2012, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.9.2016 14:00
49 ЧНД No 859/2016, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 15:00
50 АНД No 1039/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2016 15:00
51 АНД No 1079/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 15:20
52 АНД No 864/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2016 15:30
53 Гражданско дело No 1977/2016, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 9:30
54 Гражданско дело No 2015/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 9:45
55 Гражданско дело No 413/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 10:00
56 НОХД No 1228/2014, V състав Измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2016 10:00
57 Гражданско дело No 1551/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 10:30
58 Гражданско дело No 600/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2016 10:40
59 Гражданско дело No 4665/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2016 11:00
60 Гражданско дело No 1217/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 11:00
61 Гражданско дело No 4415/2015, VI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2016 11:20
62 Гражданско дело No 964/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2016 11:30
63 ЧНД No 1215/2016, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.9.2016 11:30
64 Гражданско дело No 1203/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2016 11:40
65 ЧНД No 1241/2016, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.9.2016 11:45
66 ЧНД No 1248/2016, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.9.2016 12:00
67 Гражданско дело No 2800/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 13:30
68 Гражданско дело No 986/2016, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 13:30
69 Гражданско дело No 1104/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
26.9.2016 13:30
70 Гражданско дело No 2060/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 13:30
71 Гражданско дело No 514/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 14:00
72 Гражданско дело No 2297/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2016 14:00
73 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 14:30
74 Гражданско дело No 617/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
26.9.2016 15:00
75 Гражданско дело No 986/2016, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2016 15:30
76 Гражданско дело No 1828/2016, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2016 16:00
77 НОХД No 1012/2016, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 9:30
78 Гражданско дело No 373/2016, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.9.2016 9:40
79 ЧГД No 1951/2016, X състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 9:45
80 Гражданско дело No 1288/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 9:50
81 ЧГД No 1936/2016, X състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 9:50
82 Гражданско дело No 3217/2015, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 10:00
83 Гражданско дело No 433/2016, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.9.2016 10:00
84 НОХД No 1263/2014, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2016 10:00
85 ЧНД No 1106/2016, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 10:00
86 АНД No 1033/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 10:30
87 Гражданско дело No 3384/2015, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.9.2016 10:45
88 Гражданско дело No 2400/2015, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 10:50
89 Гражданско дело No 2130/2015, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 11:00
90 Гражданско дело No 3645/2015, II състав Павлов иск Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.9.2016 11:00
91 АНД No 915/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 11:00
92 Гражданско дело No 1822/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 11:15
93 Гражданско дело No 3584/2015, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.9.2016 11:30
94 Гражданско дело No 1350/2016, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 11:30
95 АНД No 1098/2016, III състав Комисия по хазарта Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 11:30
96 Гражданско дело No 2301/2016, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2016 11:45
97 Гражданско дело No 855/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2016 14:00
98 Гражданско дело No 998/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2016 14:00
99 ЧНД No 990/2016, III състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 14:00
100 АНД No 976/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
27.9.2016 14:30
101 Гражданско дело No 834/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2016 15:00
102 Гражданско дело No 2143/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2016 15:30
103 Гражданско дело No 2195/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2016 16:00
104 Гражданско дело No 2493/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.9.2016 16:00
105 НЧХД No 1180/2014, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2016 9:00
106 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпление против авторските права Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2016 9:30
107 ЧГД No 1935/2016, XIV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 9:45
108 ЧГД No 1966/2016, XIV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 9:45
109 Гражданско дело No 3978/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 10:00
110 АНД No 584/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2016 10:00
111 АНД No 352/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2016 10:10
112 АНД No 796/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2016 10:20
113 Гражданско дело No 4115/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 10:30
114 НЧХД No 957/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2016 10:30
115 АНД No 1025/2016, XV състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2016 10:30
116 НОХД No 1125/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2016 10:30
117 Гражданско дело No 2805/2015, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 10:50
118 Гражданско дело No 642/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 10:50
119 Гражданско дело No 1337/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 11:00
120 АНД No 911/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2016 11:00
121 Гражданско дело No 1017/2016, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 11:15
122 Гражданско дело No 989/2016, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.9.2016 11:30
123 НОХД No 1075/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2016 11:30
124 Гражданско дело No 1275/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 13:30
125 Гражданско дело No 1913/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
28.9.2016 13:30
126 НЧХД No 213/2015, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2016 13:30
127 НОХД No 755/2016, XVI състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2016 13:30
128 Гражданско дело No 1414/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 14:00
129 Гражданско дело No 2428/2016, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
28.9.2016 14:00
130 НЧХД No 1217/2014, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2016 14:00
131 Гражданско дело No 1202/2016, I състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 14:30
132 Гражданско дело No 3229/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 15:00
133 Гражданско дело No 3328/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 15:00
134 Гражданско дело No 98/2016, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 15:00
135 Гражданско дело No 2194/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.9.2016 15:30
136 НОХД No 1171/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2016 15:30
137 Гражданско дело No 559/2016, XXI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 9:15
138 Гражданско дело No 2303/2016, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 9:20
139 Гражданско дело No 599/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 9:30
140 Гражданско дело No 2159/2016, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 9:30
141 АНД No 1182/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.9.2016 9:30
142 Гражданско дело No 453/2016, VI състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 9:45
143 Гражданско дело No 1084/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 10:00
144 НОХД No 128/2016, VIII състав ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.9.2016 10:00
145 Гражданско дело No 2401/2015, VI състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 10:10
146 Гражданско дело No 665/2016, VI състав ИСКОВЕ ПО КТ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 10:40
147 Гражданско дело No 1518/2016, VI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
29.9.2016 11:10
148 Гражданско дело No 1942/2016, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 13:15
149 ЧГД No 2317/2016, IX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 13:15
150 Гражданско дело No 1334/2014, IX състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 13:30
151 Гражданско дело No 1298/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 13:30
152 Гражданско дело No 45/2016, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 14:00
153 Гражданско дело No 1307/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 14:00
154 Гражданско дело No 507/2015, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 14:15
155 Гражданско дело No 3801/2015, IX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 15:00
156 Гражданско дело No 766/2016, XXI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.9.2016 15:00
157 Гражданско дело No 1092/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 16:00
158 Гражданско дело No 2348/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.9.2016 16:30
159 ЧГД No 1927/2016, II състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 9:00
160 АНД No 710/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 9:00
161 ЧГД No 1938/2016, II състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 9:15
162 АНД No 715/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 9:15
163 НОХД No 1622/2015, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
30.9.2016 9:30
164 АНД No 283/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 9:30
165 Гражданско дело No 244/2016, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 9:40
166 Гражданско дело No 1160/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 9:45
167 АНД No 284/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 9:45
168 Гражданско дело No 1685/2016, XIV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.9.2016 9:50
169 Гражданско дело No 3790/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 10:00
170 Гражданско дело No 1955/2016, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.9.2016 10:00
171 АНД No 752/2016, XVI състав Агенция "Митници" Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 10:00
172 Гражданско дело No 1739/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.9.2016 10:10
173 АНД No 1113/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 10:15
174 Гражданско дело No 905/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 10:30
175 Гражданско дело No 2086/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 10:30
176 НОХД No 383/2012, XVII състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
30.9.2016 10:30
177 АНД No 1119/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 10:30
178 Гражданско дело No 3412/2015, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
30.9.2016 10:45
179 Гражданско дело No 4230/2015, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 10:45
180 Гражданско дело No 2146/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.9.2016 10:55
181 Гражданско дело No 3787/2015, X състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 11:00
182 ЧНД No 1174/2016, XVI състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 11:00
183 Гражданско дело No 440/2016, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 11:30
184 Гражданско дело No 1085/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 11:40
185 Гражданско дело No 4660/2015, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.9.2016 11:45
186 НОХД No 871/2016, XVII състав ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
30.9.2016 13:30
187 НЧХД No 950/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.9.2016 13:30
188 Гражданско дело No 679/2016, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
30.9.2016 15:30
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР