Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ - насрочени дела

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ДОБРИЧ
Справка за насрочени дела
за периода от 3.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 1682/2016, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.1.2017 10:00
2 НОХД No 1748/2016, XVII състав Престъпления против младежта Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
4.1.2017 10:00
3 ЧНД No 1227/2016, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.1.2017 11:00
4 ЧНД No 1710/2016, VIII състав Други частни наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.1.2017 11:20
5 НЧХД No 625/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.1.2017 13:30
6 Гражданско дело No 2523/2016, XIX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.1.2017 14:00
7 Гражданско дело No 2276/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
5.1.2017 15:00
8 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
6.1.2017 9:00
9 ЧНД No 1746/2016, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.1.2017 10:00
10 ЧНД No 1747/2016, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.1.2017 10:15
11 АНД No 1495/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.1.2017 9:00
12 АНД No 1689/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.1.2017 10:00
13 Гражданско дело No 4191/2015, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.1.2017 10:00
14 Гражданско дело No 2900/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
10.1.2017 10:15
15 Гражданско дело No 2237/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.1.2017 11:00
16 НОХД No 1180/2016, XVI състав Измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2017 9:00
17 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 10:00
18 АНД No 1119/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2017 13:30
19 АНД No 865/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2017 13:45
20 Гражданско дело No 2431/2016, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.1.2017 14:00
21 АНД No 178/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2017 14:00
22 АНД No 1534/2016, XVIII състав КРС Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 14:00
23 АНД No 1526/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 14:15
24 АНД No 1530/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 14:30
25 АНД No 797/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 14:45
26 НОХД No 1630/2016, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2017 15:00
27 АНД No 1703/2016, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.1.2017 15:00
28 АНД No 1443/2016, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.1.2017 10:00
29 НЧХД No 1455/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.1.2017 10:00
30 АНД No 1581/2016, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.1.2017 10:15
31 АНД No 1634/2016, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.1.2017 10:30
32 АНД No 1642/2016, XVIII състав Министерство на културата Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.1.2017 10:45
33 Гражданско дело No 3895/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.1.2017 14:00
34 Гражданско дело No 3168/2016, IX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.1.2017 14:30
35 Гражданско дело No 3149/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
12.1.2017 15:00
36 АНД No 1602/2016, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 9:00
37 АНД No 1472/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 9:30
38 АНД No 1663/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 9:45
39 НОХД No 1717/2016, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.1.2017 9:55
40 Гражданско дело No 1350/2016, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.1.2017 10:00
41 Гражданско дело No 2973/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.1.2017 10:00
42 НЧХД No 1633/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.1.2017 10:00
43 АНД No 1555/2016, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 10:00
44 АНД No 1684/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.1.2017 10:00
45 Гражданско дело No 3747/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.1.2017 10:15
46 АНД No 1672/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.1.2017 10:15
47 Гражданско дело No 3746/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.1.2017 10:25
48 Гражданско дело No 3300/2016, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
13.1.2017 10:30
49 АНД No 947/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 10:30
50 Гражданско дело No 1421/2016, X състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.1.2017 11:00
51 АНД No 1508/2016, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.1.2017 11:00
52 Гражданско дело No 1501/2016, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
13.1.2017 11:15
53 АНД No 1532/2016, XV състав РДГ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.1.2017 14:00
54 НОХД No 1730/2016, V състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.1.2017 14:00
55 АНД No 1535/2016, XV състав КРС Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.1.2017 14:10
56 ЧНД No 1711/2016, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.1.2017 14:15
57 Гражданско дело No 1978/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 9:00
58 НОХД No 1570/2016, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.1.2017 9:00
59 Гражданско дело No 1939/2016, VI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 9:15
60 Гражданско дело No 2663/2016, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 9:30
61 Гражданско дело No 3334/2016, IX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.1.2017 9:30
62 Гражданско дело No 2909/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 9:45
63 Гражданско дело No 1331/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 10:00
64 Гражданско дело No 1962/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.1.2017 10:00
65 Гражданско дело No 3132/2016, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.1.2017 10:00
66 АНД No 1077/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 10:00
67 НОХД No 1346/2016, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.1.2017 10:00
68 Гражданско дело No 2111/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.1.2017 10:30
69 Гражданско дело No 2117/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 10:30
70 АНД No 1076/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 10:30
71 АНД No 1372/2016, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 10:45
72 Гражданско дело No 3027/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 11:00
73 Гражданско дело No 3043/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.1.2017 11:00
74 АНД No 1116/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 11:00
75 Гражданско дело No 848/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 11:15
76 Гражданско дело No 3220/2016, IX състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
16.1.2017 11:30
77 Гражданско дело No 1841/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
16.1.2017 11:40
78 Гражданско дело No 1071/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2017 13:30
79 АНД No 1605/2016, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.1.2017 13:30
80 ЧНД No 1639/2016, V състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 13:50
81 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2017 14:00
82 НОХД No 736/2016, V състав Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.1.2017 14:00
83 Гражданско дело No 618/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.1.2017 14:30
84 НЧХД No 593/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.1.2017 14:30
85 АНД No 1256/2016, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 9:30
86 АНД No 1369/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 9:45
87 НОХД No 1228/2014, V състав Измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.1.2017 10:00
88 НОХД No 1232/2016, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2017 10:00
89 АНД No 1401/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 10:00
90 АНД No 1402/2016, III състав РДГ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 10:15
91 АНД No 1603/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 10:30
92 АНД No 1604/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 10:45
93 Гражданско дело No 2342/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
17.1.2017 11:00
94 АНД No 1614/2016, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 11:00
95 АНД No 1662/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 11:15
96 Гражданско дело No 2545/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.1.2017 14:00
97 НЧХД No 425/2016, XV състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2017 14:00
98 НОХД No 1564/2016, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.1.2017 14:00
99 НОХД No 1644/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.1.2017 14:00
100 Гражданско дело No 3897/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.1.2017 14:30
101 Гражданско дело No 2410/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
17.1.2017 14:45
102 НЧХД No 1180/2014, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.1.2017 10:00
103 НОХД No 991/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.1.2017 10:00
104 АНД No 1551/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
18.1.2017 10:00
105 НЧХД No 950/2016, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.1.2017 13:30
106 ЧГД No 3504/2016, X състав Други частни производства Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.1.2017 14:00
107 ЧГД No 3899/2016, XXI състав Други частни производства Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.1.2017 14:00
108 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.1.2017 14:00
109 НЧХД No 126/2016, XVIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.1.2017 10:00
110 НЧХД No 728/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.1.2017 11:00
111 ЧГД No 3647/2016, IX състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.1.2017 13:30
112 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.1.2017 14:00
113 Гражданско дело No 22/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.1.2017 14:30
114 НЧХД No 167/2015, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.1.2017 15:00
115 Гражданско дело No 4278/2015, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.1.2017 15:30
116 Гражданско дело No 2932/2016, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.1.2017 16:15
117 ЧГД No 1927/2016, II състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.1.2017 8:50
118 Гражданско дело No 1750/2016, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.1.2017 9:00
119 АНД No 1666/2016, XVI състав ДНСК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.1.2017 9:00
120 АНД No 1679/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.1.2017 9:15
121 Гражданско дело No 2689/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.1.2017 9:30
122 АНД No 1724/2016, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.1.2017 9:30
123 Гражданско дело No 3034/2016, XIV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 9:40
124 ЧГД No 2420/2016, XIV състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 10:00
125 Гражданско дело No 3139/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.1.2017 10:00
126 НЧХД No 213/2015, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.1.2017 10:00
127 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.1.2017 10:00
128 Гражданско дело No 2769/2016, XIV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 10:10
129 Гражданско дело No 3431/2012, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 10:20
130 Гражданско дело No 3472/2016, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 10:30
131 Гражданско дело No 2278/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.1.2017 10:40
132 НОХД No 1661/2016, VIII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 9:00
133 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.1.2017 9:15
134 Гражданско дело No 2984/2016, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.1.2017 9:30
135 Гражданско дело No 1551/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.1.2017 10:00
136 Гражданско дело No 2422/2016, VI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.1.2017 10:00
137 Гражданско дело No 3036/2016, XIX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.1.2017 10:00
138 НОХД No 1434/2016, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.1.2017 10:00
139 Гражданско дело No 2588/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
23.1.2017 10:15
140 Гражданско дело No 2943/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.1.2017 11:00
141 Гражданско дело No 2377/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
23.1.2017 11:30
142 Гражданско дело No 1205/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.1.2017 13:00
143 АНД No 1469/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 13:30
144 АНД No 1470/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 13:40
145 АНД No 1633/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 13:50
146 Гражданско дело No 815/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 14:00
147 Гражданско дело No 2296/2016, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.1.2017 14:00
148 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 14:00
149 НОХД No 1571/2016, XV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.1.2017 14:00
150 АНД No 1601/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.1.2017 14:00
151 АНД No 1635/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 14:00
152 АНД No 1636/2016, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 14:20
153 Гражданско дело No 2091/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 14:30
154 НЧХД No 744/2016, VIII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.1.2017 14:30
155 Гражданско дело No 2657/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 15:00
156 Гражданско дело No 2776/2016, XX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.1.2017 15:00
157 ЧГД No 3646/2016, I състав Приемане и отказ от наследство Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 15:00
158 Гражданско дело No 2672/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
23.1.2017 15:30
159 Гражданско дело No 2424/2016, XX състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
23.1.2017 16:00
160 НЧХД No 879/2012, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 10:00
161 НЧХД No 1462/2014, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.1.2017 10:00
162 Гражданско дело No 3158/2016, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.1.2017 10:30
163 Гражданско дело No 2586/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
24.1.2017 10:45
164 Гражданско дело No 1738/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.1.2017 13:00
165 Гражданско дело No 2404/2016, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.1.2017 13:20
166 АНД No 1260/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 13:50
167 Гражданско дело No 2310/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.1.2017 14:00
168 Гражданско дело No 3512/2016, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.1.2017 14:00
169 АНД No 856/2016, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.1.2017 14:00
170 АНД No 1014/2016, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 14:00
171 АНД No 1301/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 14:10
172 АНД No 584/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 14:20
173 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.1.2017 14:30
174 АНД No 352/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 14:30
175 АНД No 1115/2016, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 14:50
176 Гражданско дело No 1453/2016, XII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
24.1.2017 15:00
177 АНД No 992/2016, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 15:00
178 АНД No 1582/2016, XV състав НАП Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.1.2017 15:10
179 Гражданско дело No 3832/2016, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
25.1.2017 9:00
180 НОХД No 98/2015, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.1.2017 9:00
181 НЧХД No 1217/2014, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.1.2017 10:00
182 НЧХД No 1163/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.1.2017 10:00
183 НЧХД No 1249/2016, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
25.1.2017 10:00
184 АНД No 1440/2016, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.1.2017 13:30
185 АНД No 1110/2016, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.1.2017 13:45
186 Гражданско дело No 2800/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
25.1.2017 14:00
187 Гражданско дело No 2292/2016, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
25.1.2017 14:00
188 Гражданско дело No 3150/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
25.1.2017 14:00
189 ЧГД No 3317/2016, X състав Други частни производства Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.1.2017 14:00
190 НЧХД No 764/2015, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.1.2017 14:00
191 НЧХД No 1300/2015, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.1.2017 14:00
192 Гражданско дело No 3127/2016, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
25.1.2017 14:15
193 Гражданско дело No 3328/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
25.1.2017 14:30
194 Гражданско дело No 2623/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
25.1.2017 14:30
195 НЧХД No 1409/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.1.2017 15:30
196 Гражданско дело No 2753/2015, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 9:30
197 АНД No 1109/2016, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.1.2017 10:00
198 Гражданско дело No 1241/2015, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 10:30
199 Гражданско дело No 997/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.1.2017 13:00
200 Гражданско дело No 2112/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 13:30
201 Гражданско дело No 2391/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.1.2017 13:30
202 Гражданско дело No 4171/2015, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.1.2017 14:00
203 Гражданско дело No 2582/2016, XXI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 14:00
204 Гражданско дело No 2641/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.1.2017 14:00
205 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.1.2017 14:00
206 Гражданско дело No 2784/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 14:30
207 Гражданско дело No 2807/2016, XXI състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 14:45
208 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.1.2017 15:00
209 Гражданско дело No 1338/2016, XX състав Искове за обезщетение от деликт Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.1.2017 15:00
210 Гражданско дело No 2224/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.1.2017 16:00
211 Гражданско дело No 1573/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.1.2017 9:45
212 Гражданско дело No 2961/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.1.2017 10:00
213 НЧХД No 739/2016, XVII състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.1.2017 10:00
214 АНД No 1454/2016, XVI състав НАП Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.1.2017 10:00
215 АНД No 673/2016, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.1.2017 10:15
216 Гражданско дело No 2901/2016, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.1.2017 10:20
217 Гражданско дело No 1349/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.1.2017 10:30
218 НОХД No 1387/2016, XVII състав Кражба Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.1.2017 10:30
219 Гражданско дело No 2038/2016, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.1.2017 11:20
220 НОХД No 1310/2016, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.1.2017 11:30
221 Гражданско дело No 2983/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.1.2017 13:00
222 НОХД No 1621/2016, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.1.2017 13:30
223 Гражданско дело No 1425/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.1.2017 14:00
224 Гражданско дело No 2269/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.1.2017 10:00
225 АНД No 1624/2016, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.1.2017 10:00
226 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
30.1.2017 10:15
227 Гражданско дело No 618/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.1.2017 13:30
228 Гражданско дело No 1104/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.1.2017 14:00
229 Гражданско дело No 2938/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.1.2017 14:00
230 Гражданско дело No 3223/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.1.2017 14:00
231 НЧХД No 1489/2016, XV състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.1.2017 14:00
232 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.1.2017 14:30
233 АНД No 976/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 9:30
234 АНД No 1342/2016, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 9:45
235 НОХД No 617/2015, XV състав Средна телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.1.2017 10:00
236 АНД No 1211/2016, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 10:00
237 НЧХД No 1631/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
31.1.2017 10:00
238 АНД No 1281/2016, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 10:15
239 АНД No 1694/2016, III състав Общини Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 10:30
240 НЧХД No 1531/2016, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 11:00
241 АНД No 1733/2016, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 11:30
242 Гражданско дело No 81/2016, XII състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
31.1.2017 13:30
243 Гражданско дело No 2960/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
31.1.2017 13:30
244 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
31.1.2017 13:30
245 Гражданско дело No 1738/2015, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
31.1.2017 14:00
246 Гражданско дело No 2221/2016, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
31.1.2017 14:00
247 НОХД No 627/2016, XV състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.1.2017 14:00
248 НОХД No 1744/2016, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
31.1.2017 14:00
249 Гражданско дело No 4179/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
31.1.2017 14:30
250 Гражданско дело No 2353/2016, XII състав Искове по КЗ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
31.1.2017 15:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР