Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 4050/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.4.2019 9:00
2 Гражданско дело No 868/2019, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.4.2019 9:10
3 Гражданско дело No 5280/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.4.2019 9:20
4 Гражданско дело No 2705/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
1.4.2019 9:45
5 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
1.4.2019 10:00
6 НОХД No 1484/2018, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.4.2019 11:15
7 Гражданско дело No 3754/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
1.4.2019 13:00
8 НОХД No 417/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.4.2019 13:20
9 АНД No 821/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
1.4.2019 13:30
10 НОХД No 242/2019, VIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.4.2019 13:30
11 ЧНД No 317/2019, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
1.4.2019 13:30
12 Гражданско дело No 3561/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 14:00
13 Гражданско дело No 3970/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 14:00
14 Гражданско дело No 15/2019, XX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
1.4.2019 14:00
15 НОХД No 1286/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
1.4.2019 14:00
16 Гражданско дело No 3673/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 14:30
17 Гражданско дело No 4083/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 14:30
18 Гражданско дело No 3224/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 15:00
19 Гражданско дело No 338/2019, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 15:00
20 Гражданско дело No 2985/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 15:30
21 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
1.4.2019 15:30
22 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
1.4.2019 15:45
23 АНД No 206/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 9:30
24 АНД No 207/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 9:45
25 АНД No 1173/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 10:00
26 АНД No 1610/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.4.2019 10:00
27 НОХД No 214/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 10:00
28 АНД No 1174/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 10:10
29 АНД No 1180/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 10:20
30 АНД No 1181/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 10:30
31 АНД No 1185/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 10:40
32 НОХД No 194/2019, III състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 11:00
33 НОХД No 424/2019, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 13:20
34 НЧХД No 688/2018, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
2.4.2019 13:30
35 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
2.4.2019 14:00
36 АНД No 209/2019, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.4.2019 14:00
37 ЧНД No 384/2019, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.4.2019 14:00
38 АНД No 316/2019, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
2.4.2019 14:15
39 АНД No 1593/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 9:00
40 АНД No 4/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 9:15
41 АНД No 1426/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 9:30
42 НЧХД No 320/2019, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.4.2019 9:30
43 АНД No 284/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 9:45
44 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2019 10:00
45 АНД No 73/2019, XVIII състав РДГ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.4.2019 10:00
46 АНД No 115/2019, XVIII състав КРС Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.4.2019 10:15
47 Гражданско дело No 4473/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
3.4.2019 10:30
48 АНД No 124/2019, XVIII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.4.2019 10:30
49 АНД No 330/2019, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 10:30
50 АНД No 147/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
3.4.2019 10:45
51 АНД No 398/2019, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 11:30
52 Гражданско дело No 5271/2018, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.4.2019 13:30
53 НОХД No 266/2019, XVI състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 13:30
54 НОХД No 121/2019, XV състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2019 13:50
55 Гражданско дело No 870/2019, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.4.2019 14:00
56 ЧНД No 332/2019, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.4.2019 14:00
57 Гражданско дело No 869/2019, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.4.2019 14:10
58 Гражданско дело No 3645/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.4.2019 15:00
59 НОХД No 279/2019, XVI състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.4.2019 15:00
60 Гражданско дело No 4103/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.4.2019 15:30
61 НОХД No 447/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.4.2019 9:30
62 НОХД No 1543/2018, XVIII състав Привилегирован състав на транспортно престъпление Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.4.2019 10:00
63 НОХД No 199/2019, XVI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.4.2019 10:00
64 НОХД No 438/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.4.2019 11:00
65 НОХД No 437/2019, III състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.4.2019 11:10
66 НОХД No 428/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.4.2019 11:20
67 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2019 13:00
68 Гражданско дело No 2724/2018, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
4.4.2019 14:00
69 Гражданско дело No 306/2019, XX състав Искове по КЗ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2019 14:00
70 ЧГД No 720/2019, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2019 15:00
71 Гражданско дело No 206/2019, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2019 16:00
72 Гражданско дело No 5070/2018, XX състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
4.4.2019 16:30
73 НОХД No 448/2019, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 9:25
74 НОХД No 226/2018, XVII състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 9:30
75 ЧНД No 336/2019, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 15:00
76 ЧНД No 337/2019, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 15:15
77 ЧНД No 349/2019, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 15:25
78 НОХД No 200/2019, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.4.2019 15:30
79 НОХД No 328/2019, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.4.2019 9:00
80 АНД No 379/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 9:30
81 Гражданско дело No 4466/2018, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.4.2019 9:45
82 Гражданско дело No 4915/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
8.4.2019 9:45
83 ЧНД No 346/2019, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.4.2019 9:50
84 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.4.2019 10:00
85 НОХД No 267/2019, III състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 10:00
86 НОХД No 82/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 11:00
87 Гражданско дело No 2179/2018, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 13:00
88 ЧНД No 439/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 13:00
89 НЧХД No 556/2018, III състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 13:30
90 НОХД No 172/2019, VIII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.4.2019 13:30
91 Гражданско дело No 4650/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 14:00
92 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.4.2019 14:30
93 Гражданско дело No 682/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.4.2019 14:30
94 НЧХД No 605/2018, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
8.4.2019 14:30
95 Гражданско дело No 4652/2018, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
8.4.2019 15:00
96 Гражданско дело No 362/2019, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.4.2019 15:00
97 Гражданско дело No 871/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 15:00
98 Гражданско дело No 53/2019, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 15:30
99 ЧГД No 954/2019, XXI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.4.2019 15:30
100 Гражданско дело No 4820/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 16:00
101 Гражданско дело No 4412/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.4.2019 16:30
102 Гражданско дело No 3259/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.4.2019 9:00
103 Гражданско дело No 4644/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.4.2019 9:30
104 АНД No 925/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 9:30
105 АНД No 675/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 9:45
106 Гражданско дело No 3619/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.4.2019 9:50
107 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.4.2019 10:00
108 ЧНД No 892/2018, III състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 10:00
109 НОХД No 314/2019, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 10:00
110 АНД No 1577/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 10:15
111 Гражданско дело No 38/2019, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.4.2019 10:30
112 ЧНД No 95/2019, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 10:30
113 АНД No 227/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 10:45
114 Гражданско дело No 1254/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.4.2019 11:00
115 НОХД No 239/2019, III състав Кражба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 11:00
116 Гражданско дело No 4879/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 13:30
117 Гражданско дело No 52/2019, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 13:30
118 НЧХД No 204/2018, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.4.2019 13:30
119 АНД No 205/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 13:45
120 ЧНД No 178/2019, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 13:50
121 Гражданско дело No 348/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.4.2019 14:00
122 Гражданско дело No 197/2019, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 14:00
123 АНД No 189/2019, V състав Здравна инспекция Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 14:00
124 НОХД No 156/2019, V състав Кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 14:15
125 Гражданско дело No 921/2017, IV състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.4.2019 14:30
126 Гражданско дело No 3480/2017, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 14:30
127 Гражданско дело No 4843/2018, XII състав Искове по ЗЗПотр. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 14:30
128 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.4.2019 14:30
129 Гражданско дело No 4904/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.4.2019 14:40
130 Гражданско дело No 2852/2018, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.4.2019 15:00
131 Гражданско дело No 48/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.4.2019 15:00
132 НОХД No 371/2019, XVII състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
10.4.2019 9:30
133 АНД No 1369/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 10:00
134 АНД No 1374/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 10:10
135 Гражданско дело No 983/2019, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 10:20
136 АНД No 1389/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 10:20
137 Гражданско дело No 3721/2018, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 10:25
138 Гражданско дело No 4028/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 10:30
139 АНД No 1398/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 10:30
140 АНД No 1399/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 10:40
141 Гражданско дело No 5224/2018, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 11:00
142 Гражданско дело No 5264/2018, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 11:10
143 Гражданско дело No 4464/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 11:20
144 Гражданско дело No 1052/2019, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.4.2019 13:00
145 Гражданско дело No 1017/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.4.2019 13:30
146 Гражданско дело No 4094/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.4.2019 13:45
147 Гражданско дело No 450/2019, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.4.2019 14:00
148 АНД No 386/2019, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.4.2019 14:00
149 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.4.2019 14:30
150 Гражданско дело No 641/2019, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 8:45
151 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.4.2019 9:00
152 ЧГД No 4688/2018, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 9:00
153 Гражданско дело No 3205/2018, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 9:15
154 Гражданско дело No 712/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 9:30
155 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.4.2019 9:30
156 Гражданско дело No 253/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.4.2019 10:00
157 Гражданско дело No 4408/2017, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 10:30
158 Гражданско дело No 4918/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.4.2019 11:00
159 Гражданско дело No 647/2019, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.4.2019 11:15
160 Гражданско дело No 4221/2018, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
11.4.2019 11:30
161 Гражданско дело No 3274/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 13:30
162 Гражданско дело No 4920/2018, XII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
11.4.2019 13:30
163 Гражданско дело No 4492/2018, IX състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.4.2019 14:00
164 Гражданско дело No 4525/2018, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.4.2019 14:00
165 Гражданско дело No 4612/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 14:00
166 АНД No 222/2019, XV състав ДНСК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.4.2019 14:00
167 Гражданско дело No 3811/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 14:30
168 Гражданско дело No 3365/2018, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.4.2019 15:00
169 Гражданско дело No 28/2019, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.4.2019 15:00
170 Гражданско дело No 929/2019, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
11.4.2019 15:00
171 Гражданско дело No 3028/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.4.2019 9:00
172 НОХД No 387/2019, XVI състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.4.2019 9:00
173 Гражданско дело No 5177/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
12.4.2019 9:20
174 Гражданско дело No 1200/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
12.4.2019 9:30
175 Гражданско дело No 3185/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 9:50
176 Гражданско дело No 5181/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.4.2019 9:50
177 Гражданско дело No 4422/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 10:00
178 Гражданско дело No 4334/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 10:10
179 Гражданско дело No 3813/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
12.4.2019 10:15
180 Гражданско дело No 3208/2018, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 10:20
181 Гражданско дело No 5178/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.4.2019 10:20
182 Гражданско дело No 4072/2018, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
12.4.2019 10:30
183 Гражданско дело No 5180/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.4.2019 10:30
184 Гражданско дело No 4957/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 10:45
185 Гражданско дело No 2963/2018, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
12.4.2019 11:00
186 Гражданско дело No 3702/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
12.4.2019 11:15
187 Гражданско дело No 3683/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.4.2019 13:30
188 Гражданско дело No 943/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.4.2019 13:45
189 Гражданско дело No 1341/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.4.2019 14:00
190 Гражданско дело No 5182/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.4.2019 14:15
191 Гражданско дело No 3679/2018, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.4.2019 14:30
192 Гражданско дело No 4163/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 13:00
193 Гражданско дело No 3004/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 14:00
194 Гражданско дело No 1166/2019, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 14:20
195 Гражданско дело No 4495/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 14:30
196 Гражданско дело No 4584/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 14:30
197 Гражданско дело No 169/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 14:30
198 Гражданско дело No 5038/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:00
199 Гражданско дело No 5054/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:00
200 Гражданско дело No 107/2019, XX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 15:00
201 Гражданско дело No 118/2019, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:00
202 Гражданско дело No 212/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 15:00
203 Гражданско дело No 3644/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:30
204 Гражданско дело No 3672/2018, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:45
205 Гражданско дело No 583/2019, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
15.4.2019 15:45
206 Гражданско дело No 5082/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 16:00
207 Гражданско дело No 41/2019, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.4.2019 16:30
208 НЧХД No 205/2018, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.4.2019 9:00
209 НОХД No 1449/2018, XVII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.4.2019 9:30
210 НОХД No 908/2018, XV състав Кражба в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.4.2019 10:00
211 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.4.2019 10:45
212 ЧНД No 372/2019, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.4.2019 11:30
213 Гражданско дело No 3625/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.4.2019 13:00
214 Гражданско дело No 1699/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.4.2019 13:15
215 Гражданско дело No 526/2019, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.4.2019 13:30
216 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.4.2019 13:30
217 НЧХД No 1451/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
17.4.2019 13:30
218 ЧНД No 444/2019, XVI състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.4.2019 14:30
219 НЧХД No 504/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.4.2019 15:00
220 Гражданско дело No 4933/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 9:00
221 НОХД No 327/2019, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.4.2019 9:00
222 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 9:30
223 Гражданско дело No 5260/2018, XXI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 9:30
224 Гражданско дело No 22/2019, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 10:00
225 НОХД No 217/2019, XVIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
18.4.2019 10:00
226 Гражданско дело No 238/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 10:30
227 НОХД No 117/2019, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.4.2019 10:30
228 Гражданско дело No 57/2019, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 10:45
229 Гражданско дело No 124/2019, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 13:15
230 Гражданско дело No 4567/2018, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 13:30
231 Гражданско дело No 592/2019, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 13:30
232 АНД No 412/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
18.4.2019 13:30
233 ЧГД No 1006/2019, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 13:45
234 Гражданско дело No 1114/2019, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 13:45
235 Гражданско дело No 2023/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 14:00
236 Гражданско дело No 3597/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 14:00
237 Гражданско дело No 2582/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 14:30
238 Гражданско дело No 2733/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 14:30
239 Гражданско дело No 3284/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 15:00
240 Гражданско дело No 3920/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 15:00
241 Гражданско дело No 4568/2018, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 15:00
242 Гражданско дело No 99/2019, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
18.4.2019 15:00
243 Гражданско дело No 3693/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
18.4.2019 16:00
244 АНД No 126/2019, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2019 9:00
245 АНД No 140/2019, XVII състав МВР Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2019 9:30
246 АНД No 142/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2019 9:30
247 АНД No 146/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2019 9:45
248 АНД No 298/2019, XVII състав НАП Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2019 9:45
249 АНД No 581/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2019 10:00
250 АНД No 360/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2019 10:00
251 АНД No 345/2019, XVII състав ДАМТН Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2019 10:15
252 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.4.2019 10:30
253 Гражданско дело No 3806/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.4.2019 13:00
254 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.4.2019 13:30
255 Гражданско дело No 3207/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.4.2019 13:45
256 ЧГД No 102/2019, IV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.4.2019 13:55
257 Гражданско дело No 3053/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.4.2019 14:00
258 ЧГД No 279/2019, IX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.4.2019 14:00
259 Гражданско дело No 764/2019, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.4.2019 14:30
260 Гражданско дело No 1103/2019, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.4.2019 14:45
261 Гражданско дело No 4583/2018, VI състав Искове по КЗ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 9:00
262 Гражданско дело No 3810/2018, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 9:15
263 Гражданско дело No 4531/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 9:30
264 Гражданско дело No 3764/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
22.4.2019 9:30
265 АНД No 35/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 9:30
266 Гражданско дело No 600/2019, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 9:40
267 АНД No 165/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 9:45
268 Гражданско дело No 4179/2018, VI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 10:00
269 АНД No 1162/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 10:00
270 АНД No 1500/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 10:15
271 ЧНД No 443/2019, III състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 10:30
272 ЧНД No 411/2019, III състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 10:45
273 НОХД No 1335/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 11:00
274 Гражданско дело No 4685/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 11:20
275 Гражданско дело No 4653/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.4.2019 11:45
276 Гражданско дело No 3754/2018, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.4.2019 13:00
277 НОХД No 1053/2018, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
22.4.2019 13:30
278 АНД No 285/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.4.2019 13:30
279 Гражданско дело No 1216/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.4.2019 14:00
280 АНД No 1479/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 14:00
281 АНД No 1043/2018, V състав Агенция "Митници" Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 14:15
282 АНД No 241/2019, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 14:30
283 АНД No 36/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 14:45
284 Гражданско дело No 3749/2015, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.4.2019 15:00
285 Гражданско дело No 992/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.4.2019 15:00
286 АНД No 409/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.4.2019 15:00
287 Гражданско дело No 3624/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.4.2019 15:15
288 Гражданско дело No 3353/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 9:00
289 Гражданско дело No 3934/2017, II състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 9:20
290 Гражданско дело No 4663/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 9:30
291 АНД No 1006/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 9:30
292 Гражданско дело No 3815/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 9:45
293 АНД No 1031/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 9:45
294 Гражданско дело No 4570/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 9:50
295 Гражданско дело No 3186/2018, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 10:00
296 ЧГД No 298/2019, II състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 10:00
297 АНД No 1007/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 10:00
298 АНД No 1343/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.4.2019 10:00
299 АНД No 127/2019, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2019 10:00
300 АНД No 287/2019, XV състав ДАМТН Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.4.2019 10:10
301 Гражданско дело No 3347/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 10:15
302 АНД No 1241/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2019 10:15
303 АНД No 1594/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 10:15
304 Гражданско дело No 4938/2018, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 10:20
305 Гражданско дело No 2854/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
23.4.2019 10:30
306 Гражданско дело No 3715/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 10:50
307 НОХД No 1418/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 11:00
308 Гражданско дело No 1527/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.4.2019 11:15
309 АНД No 1009/2018, V състав АДФИ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2019 11:30
310 НОХД No 71/2019, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
23.4.2019 11:30
311 НЧХД No 1046/2018, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
23.4.2019 13:30
312 Гражданско дело No 1151/2019, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 13:45
313 Гражданско дело No 4579/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.4.2019 14:00
314 Гражданско дело No 4784/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 14:00
315 НЧХД No 469/2018, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
23.4.2019 14:00
316 НОХД No 315/2019, XV състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.4.2019 14:00
317 Гражданско дело No 3566/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 14:15
318 Гражданско дело No 3758/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 14:30
319 Гражданско дело No 5059/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.4.2019 14:30
320 Гражданско дело No 566/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 14:45
321 Гражданско дело No 3745/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
23.4.2019 15:00
322 Гражданско дело No 627/2019, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
24.4.2019 10:00
323 НЧХД No 924/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.4.2019 10:00
324 НОХД No 445/2019, XVIII състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.4.2019 10:00
325 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.4.2019 10:30
326 ЧНД No 441/2019, XVII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.4.2019 11:30
327 Гражданско дело No 3206/2018, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.4.2019 13:30
328 НОХД No 305/2019, XVII състав Измама Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
24.4.2019 13:30
329 Гражданско дело No 4785/2018, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
24.4.2019 13:45
330 НОХД No 302/2019, V състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.4.2019 14:00
331 НОХД No 347/2019, XV състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.4.2019 14:00
332 Гражданско дело No 2589/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2019 14:30
333 Гражданско дело No 4779/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2019 14:30
334 Гражданско дело No 63/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2019 15:00
335 Гражданско дело No 5169/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2019 15:30
336 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.4.2019 15:45
337 Гражданско дело No 467/2019, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.4.2019 9:30
338 Гражданско дело No 4692/2018, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.4.2019 10:00
339 Гражданско дело No 5121/2018, XXI състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
25.4.2019 10:45
340 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.4.2019 13:00
341 Гражданско дело No 2706/2018, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.4.2019 14:00
342 Гражданско дело No 2853/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
30.4.2019 14:30
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР