Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 17.9.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 2842/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
17.9.2018 9:30
2 НЧХД No 1046/2018, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2018 9:30
3 Гражданско дело No 4088/2017, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.9.2018 11:00
4 НОХД No 1719/2017, XV състав Кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2018 11:00
5 НОХД No 678/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2018 11:00
6 НОХД No 1738/2017, XV състав Длъжностно присвояване Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2018 14:00
7 АНД No 443/2018, V състав МОСВ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2018 14:00
8 АНД No 570/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2018 14:15
9 НОХД No 950/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2018 14:30
10 НОХД No 1108/2018, V състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2018 14:40
11 ЧНД No 986/2018, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2018 15:30
12 НЧХД No 605/2018, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2018 10:00
13 Гражданско дело No 3249/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.9.2018 10:30
14 ЧНД No 1112/2018, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.9.2018 10:30
15 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.9.2018 11:00
16 Гражданско дело No 3363/2018, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 13:25
17 Гражданско дело No 951/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.9.2018 13:30
18 Гражданско дело No 1217/2018, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 13:30
19 Гражданско дело No 1318/2018, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 13:30
20 Гражданско дело No 3795/2017, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.9.2018 14:00
21 Гражданско дело No 308/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 14:00
22 Гражданско дело No 1123/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 14:00
23 НЧХД No 67/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.9.2018 14:00
24 ЧНД No 666/2018, V състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2018 14:10
25 ЧНД No 835/2018, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2018 14:20
26 Гражданско дело No 1177/2017, IV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.9.2018 14:30
27 Гражданско дело No 995/2018, XII състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 14:30
28 НОХД No 804/2018, V състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2018 14:30
29 Гражданско дело No 3748/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
18.9.2018 15:00
30 НЧХД No 1340/2017, V състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2018 15:00
31 ЧНД No 1036/2018, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 8:45
32 АНД No 902/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 9:00
33 АНД No 936/2018, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 9:15
34 ЧНД No 1076/2018, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2018 9:45
35 Гражданско дело No 4168/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.9.2018 9:50
36 Гражданско дело No 2369/2018, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.9.2018 10:00
37 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.9.2018 10:00
38 АНД No 683/2018, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2018 10:00
39 НОХД No 907/2018, XVI състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 10:00
40 АНД No 1004/2018, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2018 10:15
41 Гражданско дело No 3135/2018, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.9.2018 10:25
42 Гражданско дело No 3737/2017, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.9.2018 10:30
43 АНД No 982/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2018 10:30
44 АНД No 1029/2018, XVIII състав АДФИ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2018 10:45
45 Гражданско дело No 292/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
19.9.2018 11:00
46 АНД No 581/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.9.2018 11:30
47 АНД No 901/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.9.2018 11:45
48 Гражданско дело No 255/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2018 13:15
49 Гражданско дело No 1117/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2018 13:30
50 АНД No 914/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.9.2018 13:30
51 НОХД No 932/2018, XVI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 13:30
52 Гражданско дело No 2068/2018, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.9.2018 14:00
53 НОХД No 876/2018, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2018 14:00
54 Гражданско дело No 3136/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.9.2018 14:30
55 АНД No 926/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
19.9.2018 14:45
56 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.9.2018 15:00
57 АНД No 747/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.9.2018 15:00
58 Гражданско дело No 994/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 9:00
59 Гражданско дело No 2012/2018, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 9:30
60 Гражданско дело No 1469/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 10:00
61 Гражданско дело No 2728/2018, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.9.2018 10:00
62 НЧХД No 1638/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
20.9.2018 10:00
63 Гражданско дело No 806/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 10:30
64 Гражданско дело No 3429/2018, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 11:00
65 Гражданско дело No 3489/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
20.9.2018 11:00
66 Гражданско дело No 283/2018, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 13:30
67 Гражданско дело No 1065/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 13:30
68 Гражданско дело No 1954/2018, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 13:30
69 Гражданско дело No 2431/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 13:30
70 Гражданско дело No 3935/2015, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 14:00
71 Гражданско дело No 1517/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 14:00
72 Гражданско дело No 2241/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 14:00
73 Гражданско дело No 2648/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 14:00
74 АНД No 1003/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2018 14:00
75 Гражданско дело No 4408/2017, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 14:30
76 Гражданско дело No 513/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 14:30
77 Гражданско дело No 3313/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 15:00
78 Гражданско дело No 2565/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2018 15:15
79 Гражданско дело No 1508/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.9.2018 15:40
80 АНД No 967/2018, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2018 9:00
81 НОХД No 97/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2018 9:30
82 АНД No 1045/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2018 9:30
83 Гражданско дело No 4127/2017, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.9.2018 9:50
84 Гражданско дело No 1644/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.9.2018 10:00
85 АНД No 1054/2018, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2018 10:00
86 Гражданско дело No 1286/2018, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.9.2018 10:15
87 НЧХД No 703/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2018 11:00
88 Гражданско дело No 3396/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.9.2018 11:15
89 Гражданско дело No 1005/2017, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
21.9.2018 11:30
90 НОХД No 1117/2018, XVII състав Измама Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2018 13:25
91 Гражданско дело No 1630/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
21.9.2018 13:30
92 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.9.2018 13:30
93 Гражданско дело No 493/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
21.9.2018 14:00
94 Гражданско дело No 2500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.9.2018 14:30
95 Гражданско дело No 921/2017, IV състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
21.9.2018 15:00
96 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.9.2018 10:00
97 АНД No 465/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.9.2018 10:00
98 АНД No 391/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.9.2018 10:15
99 АНД No 1728/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.9.2018 10:30
100 Гражданско дело No 3608/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
25.9.2018 11:00
101 Гражданско дело No 3248/2018, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
25.9.2018 13:00
102 Гражданско дело No 4283/2017, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.9.2018 13:30
103 АНД No 634/2018, V състав БАБХ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.9.2018 13:50
104 Гражданско дело No 1518/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.9.2018 14:00
105 АНД No 16/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.9.2018 14:00
106 НОХД No 418/2018, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
25.9.2018 14:00
107 АНД No 242/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.9.2018 14:10
108 АНД No 1374/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.9.2018 14:20
109 АНД No 900/2018, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
25.9.2018 14:30
110 Гражданско дело No 4682/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.9.2018 15:00
111 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.9.2018 9:00
112 АНД No 529/2018, XVIII състав МОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.9.2018 9:30
113 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
26.9.2018 9:30
114 АНД No 1058/2018, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.9.2018 9:45
115 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2018 10:00
116 НОХД No 837/2018, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.9.2018 10:00
117 НОХД No 893/2018, XV състав Кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2018 10:00
118 Гражданско дело No 3296/2018, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.9.2018 10:20
119 Гражданско дело No 1388/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.9.2018 10:30
120 Гражданско дело No 1261/2018, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.9.2018 11:00
121 Гражданско дело No 210/2018, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
26.9.2018 11:15
122 Гражданско дело No 3616/2018, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 13:20
123 Гражданско дело No 1083/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 13:30
124 НЧХД No 504/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
26.9.2018 13:30
125 Гражданско дело No 667/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 13:50
126 Гражданско дело No 1/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 14:00
127 Гражданско дело No 1749/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 14:00
128 АНД No 346/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2018 14:00
129 НОХД No 877/2018, XVIII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.9.2018 14:00
130 Гражданско дело No 3937/2017, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 14:30
131 Гражданско дело No 426/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 14:30
132 Гражданско дело No 1067/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 14:30
133 АНД No 132/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2018 14:30
134 Гражданско дело No 2946/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.9.2018 14:40
135 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2018 14:45
136 Гражданско дело No 822/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 15:00
137 АНД No 676/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2018 15:00
138 Гражданско дело No 502/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 15:30
139 Гражданско дело No 290/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 15:30
140 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.9.2018 15:30
141 Гражданско дело No 2450/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 9:00
142 Гражданско дело No 1741/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 9:20
143 Гражданско дело No 3804/2016, VI състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 9:30
144 Гражданско дело No 1002/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 9:40
145 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 10:00
146 Гражданско дело No 1454/2018, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 10:30
147 Гражданско дело No 3798/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 10:50
148 Гражданско дело No 4531/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
27.9.2018 11:30
149 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.9.2018 13:00
150 Гражданско дело No 3975/2017, IX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 13:15
151 Гражданско дело No 4386/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 13:30
152 Гражданско дело No 39/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 14:00
153 ЧГД No 3026/2018, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.9.2018 14:00
154 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2018 14:00
155 Гражданско дело No 3081/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.9.2018 14:15
156 Гражданско дело No 2310/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.9.2018 15:00
157 Гражданско дело No 560/2018, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 15:00
158 Гражданско дело No 3100/2017, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 15:30
159 Гражданско дело No 1851/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
27.9.2018 16:00
160 Гражданско дело No 2064/2018, IX състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 16:00
161 Гражданско дело No 3036/2018, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
27.9.2018 16:15
162 НОХД No 868/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2018 9:30
163 АНД No 540/2018, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.9.2018 10:00
164 АНД No 360/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2018 13:30
165 АНД No 752/2018, XVII състав ДАМТН Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2018 13:45
166 Гражданско дело No 240/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
28.9.2018 14:00
167 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
28.9.2018 14:00
168 НОХД No 908/2018, XV състав Кражба в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.9.2018 14:00
169 Гражданско дело No 3193/2018, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
28.9.2018 14:30
170 Гражданско дело No 713/2018, IV състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
28.9.2018 15:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР