Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 1136/2017, XVII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.9.2017 9:25
2 АНД No 730/2017, XVII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.9.2017 10:30
3 АНД No 737/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.9.2017 10:45
4 НОХД No 1621/2016, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
1.9.2017 11:00
5 НОХД No 312/2017, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2017 9:00
6 АНД No 524/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 9:30
7 АНД No 343/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 9:45
8 Гражданско дело No 2452/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.9.2017 10:00
9 АНД No 482/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 10:00
10 Гражданско дело No 2528/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
4.9.2017 10:15
11 АНД No 758/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 10:15
12 АНД No 198/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 10:30
13 НОХД No 598/2017, V състав Кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.9.2017 10:30
14 НОХД No 1144/2016, III състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 11:30
15 АНД No 1495/2016, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2017 11:30
16 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 13:30
17 АНД No 549/2017, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2017 13:30
18 НЧХД No 1015/2016, VIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2017 14:00
19 АНД No 836/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.9.2017 14:00
20 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2017 15:00
21 НЧХД No 593/2016, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2017 15:30
22 Гражданско дело No 287/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
5.9.2017 9:00
23 АНД No 550/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 9:30
24 НОХД No 1137/2017, XVII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.9.2017 9:30
25 Гражданско дело No 4162/2016, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
5.9.2017 9:45
26 АНД No 856/2017, III състав Общини Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 9:45
27 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.9.2017 10:00
28 АНД No 934/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 10:00
29 Гражданско дело No 1321/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
5.9.2017 10:15
30 НОХД No 895/2017, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 10:30
31 НОХД No 880/2017, III състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 11:30
32 АНД No 59/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2017 14:00
33 АНД No 214/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.9.2017 14:00
34 Гражданско дело No 1446/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
5.9.2017 14:15
35 АНД No 626/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.9.2017 14:15
36 ЧНД No 1052/2017, VIII състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.9.2017 9:00
37 АНД No 1066/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.9.2017 9:30
38 ЧНД No 1128/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.9.2017 9:30
39 ЧНД No 1100/2017, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.9.2017 9:45
40 НОХД No 1004/2017, XVIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.9.2017 10:00
41 АНД No 1014/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.9.2017 10:00
42 ЧНД No 1072/2017, VIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.9.2017 11:00
43 ЧНД No 1031/2017, VIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.9.2017 11:30
44 Гражданско дело No 2216/2017, IX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
7.9.2017 13:30
45 Гражданско дело No 1916/2017, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
7.9.2017 14:00
46 НЧХД No 1017/2017, XVIII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.9.2017 14:00
47 Гражданско дело No 884/2017, II състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
8.9.2017 9:00
48 АНД No 523/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 9:30
49 АНД No 818/2017, XVII състав ИААА Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 9:45
50 Гражданско дело No 1419/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
8.9.2017 10:00
51 НЧХД No 213/2015, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 10:00
52 Гражданско дело No 148/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
8.9.2017 10:30
53 Гражданско дело No 2713/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
8.9.2017 10:50
54 ЧНД No 1132/2017, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 13:15
55 НОХД No 232/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 13:30
56 НЧХД No 303/2017, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
8.9.2017 14:30
57 НОХД No 371/2017, VIII състав Кражба в големи размери Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.9.2017 9:00
58 Гражданско дело No 1949/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2017 9:30
59 АНД No 130/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 9:30
60 АНД No 658/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 9:45
61 Гражданско дело No 2163/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2017 10:00
62 АНД No 342/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.9.2017 10:00
63 НЧХД No 817/2017, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 10:00
64 АНД No 958/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.9.2017 10:15
65 Гражданско дело No 1919/2016, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2017 10:30
66 Гражданско дело No 705/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2017 11:00
67 АНД No 862/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 11:00
68 АНД No 915/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 13:30
69 АНД No 901/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.9.2017 14:00
70 ЧНД No 1001/2017, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.9.2017 14:30
71 НОХД No 1078/2017, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.9.2017 15:15
72 НЧХД No 181/2017, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
11.9.2017 15:30
73 АНД No 786/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 9:30
74 АНД No 411/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 9:45
75 НОХД No 763/2015, V състав Престъпление против авторските права Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.9.2017 10:00
76 АНД No 646/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 10:00
77 НОХД No 676/2017, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 11:00
78 ЧГД No 2756/2017, IV състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.9.2017 13:30
79 НОХД No 770/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 13:30
80 Гражданско дело No 663/2017, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.9.2017 13:45
81 НОХД No 972/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 13:45
82 Гражданско дело No 1870/2017, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.9.2017 14:00
83 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
12.9.2017 14:00
84 Гражданско дело No 2334/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.9.2017 14:30
85 Гражданско дело No 2509/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
12.9.2017 14:45
86 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
12.9.2017 15:00
87 Гражданско дело No 2296/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2017 9:00
88 ЧНД No 980/2017, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2017 9:00
89 НЧХД No 739/2016, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2017 9:30
90 Гражданско дело No 2520/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2017 10:00
91 АНД No 648/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 10:00
92 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2017 10:00
93 АНД No 529/2017, XVIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 10:15
94 Гражданско дело No 951/2017, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2017 10:30
95 АНД No 568/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2017 10:30
96 АНД No 824/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 10:30
97 НОХД No 321/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2017 10:45
98 АНД No 788/2017, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 10:45
99 АНД No 757/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 11:00
100 Гражданско дело No 1592/2017, XIX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.9.2017 13:00
101 Гражданско дело No 2276/2017, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.9.2017 13:15
102 Гражданско дело No 1406/2017, XIX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.9.2017 13:30
103 АНД No 743/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2017 13:30
104 АНД No 925/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2017 13:30
105 АНД No 682/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2017 13:45
106 Гражданско дело No 1269/2017, XIX състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.9.2017 14:00
107 ЧГД No 3098/2017, XXI състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2017 14:00
108 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 14:00
109 НЧХД No 373/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2017 14:15
110 ЧГД No 2587/2017, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
13.9.2017 14:30
111 НЧХД No 716/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
13.9.2017 15:30
112 Гражданско дело No 2679/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 9:00
113 Гражданско дело No 2524/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 9:15
114 Гражданско дело No 3274/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 9:30
115 Гражданско дело No 286/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 10:00
116 АНД No 1084/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.9.2017 10:00
117 АНД No 1087/2017, XVIII състав АДФИ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.9.2017 10:15
118 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 10:40
119 АНД No 927/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.9.2017 11:00
120 Гражданско дело No 4041/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 11:15
121 АНД No 935/2017, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.9.2017 11:15
122 Гражданско дело No 115/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.9.2017 11:30
123 НОХД No 641/2017, VIII състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
14.9.2017 13:30
124 НОХД No 1083/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.9.2017 14:00
125 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
14.9.2017 16:00
126 Гражданско дело No 338/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
15.9.2017 9:00
127 Гражданско дело No 1320/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
15.9.2017 9:30
128 НОХД No 850/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.9.2017 9:30
129 Гражданско дело No 803/2017, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
15.9.2017 10:00
130 НОХД No 949/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.9.2017 10:00
131 НЧХД No 625/2015, XVI състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
15.9.2017 13:30
132 АНД No 645/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.9.2017 13:30
133 НОХД No 722/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
15.9.2017 13:45
134 Гражданско дело No 1179/2017, VI състав Искове по КЗ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 9:00
135 Гражданско дело No 1188/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 9:30
136 НЧХД No 772/2017, X състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
18.9.2017 9:30
137 Гражданско дело No 1369/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 9:40
138 Гражданско дело No 3513/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.9.2017 10:00
139 Гражданско дело No 1364/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 10:00
140 НОХД No 1704/2016, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2017 10:00
141 Гражданско дело No 1850/2017, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 10:20
142 Гражданско дело No 1576/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 10:45
143 Гражданско дело No 1715/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
18.9.2017 11:10
144 Гражданско дело No 1384/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 14:00
145 Гражданско дело No 2651/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 14:00
146 НОХД No 565/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2017 14:00
147 Гражданско дело No 3223/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 14:30
148 ЧГД No 2529/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 14:30
149 Гражданско дело No 1933/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 15:00
150 Гражданско дело No 2647/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 15:00
151 Гражданско дело No 2648/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 15:00
152 Гражданско дело No 2449/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 15:30
153 Гражданско дело No 890/2017, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2017 15:45
154 Гражданско дело No 2937/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.9.2017 8:50
155 Гражданско дело No 684/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.9.2017 9:00
156 Гражданско дело No 1268/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.9.2017 9:30
157 АНД No 273/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.9.2017 10:00
158 АНД No 606/2017, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 10:00
159 АНД No 483/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 10:10
160 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.9.2017 10:15
161 АНД No 272/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 10:20
162 Гражданско дело No 1663/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.9.2017 10:30
163 Гражданско дело No 2506/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 10:30
164 АНД No 624/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.9.2017 10:30
165 АНД No 794/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 10:30
166 АНД No 970/2017, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 10:40
167 Гражданско дело No 986/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 10:45
168 Гражданско дело No 1199/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 11:00
169 Гражданско дело No 1577/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 11:15
170 Гражданско дело No 1680/2017, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
19.9.2017 11:15
171 Гражданско дело No 2290/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 11:20
172 Гражданско дело No 2537/2017, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
19.9.2017 11:30
173 Гражданско дело No 2278/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.9.2017 13:00
174 Гражданско дело No 1078/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.9.2017 13:30
175 Гражданско дело No 1087/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.9.2017 13:45
176 Гражданско дело No 123/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.9.2017 14:00
177 НОХД No 838/2017, V състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.9.2017 14:00
178 НЧХД No 988/2017, XV състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.9.2017 14:00
179 Гражданско дело No 3517/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
19.9.2017 14:30
180 НЧХД No 902/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 9:30
181 Гражданско дело No 2722/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.9.2017 9:40
182 Гражданско дело No 3411/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.9.2017 9:50
183 Гражданско дело No 913/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.9.2017 10:00
184 АНД No 485/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2017 10:00
185 Гражданско дело No 1131/2017, XIV състав Иск за установяване на трудов стаж Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.9.2017 10:10
186 АНД No 563/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2017 10:15
187 АНД No 239/2017, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2017 10:30
188 НОХД No 959/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2017 10:30
189 АНД No 637/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2017 10:45
190 Гражданско дело No 1376/2017, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
20.9.2017 11:00
191 Гражданско дело No 2525/2017, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.9.2017 13:30
192 НЧХД No 286/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2017 13:30
193 Гражданско дело No 3002/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
20.9.2017 13:45
194 Гражданско дело No 1068/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 14:00
195 Гражданско дело No 1427/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 14:00
196 НОХД No 466/2017, XV състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.9.2017 14:00
197 Гражданско дело No 1798/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 14:30
198 АНД No 1122/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 14:50
199 Гражданско дело No 3150/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 15:00
200 Гражданско дело No 1315/2017, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 15:00
201 АНД No 1120/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 15:00
202 АНД No 1101/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 15:15
203 Гражданско дело No 935/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
20.9.2017 15:30
204 АНД No 1528/2016, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 15:30
205 НОХД No 868/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2017 15:40
206 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.9.2017 9:00
207 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 9:15
208 Гражданско дело No 766/2016, XXI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 9:30
209 Гражданско дело No 2162/2017, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 10:00
210 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.9.2017 10:00
211 Гражданско дело No 1555/2017, XXI състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 10:30
212 Гражданско дело No 3109/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 13:30
213 Гражданско дело No 280/2017, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 14:00
214 Гражданско дело No 1158/2017, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
21.9.2017 14:30
215 Гражданско дело No 2675/2017, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 9:40
216 Гражданско дело No 1398/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 9:45
217 Гражданско дело No 368/2017, X състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 10:00
218 Гражданско дело No 2447/2017, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2017 10:00
219 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2017 10:00
220 АНД No 659/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2017 10:00
221 Гражданско дело No 311/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 10:15
222 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2017 10:15
223 Гражданско дело No 110/2017, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 10:30
224 АНД No 503/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2017 10:30
225 Гражданско дело No 680/2017, X състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 10:45
226 АНД No 688/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2017 10:45
227 Гражданско дело No 412/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 11:15
228 Гражданско дело No 501/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.9.2017 11:20
229 Гражданско дело No 2527/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 13:20
230 Гражданско дело No 88/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 13:30
231 Гражданско дело No 1967/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.9.2017 13:45
232 Гражданско дело No 3037/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 14:00
233 Гражданско дело No 419/2017, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 14:00
234 Гражданско дело No 700/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.9.2017 14:00
235 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2017 14:00
236 НОХД No 616/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2017 14:00
237 Гражданско дело No 329/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.9.2017 14:30
238 Гражданско дело No 686/2017, XII състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 14:30
239 Гражданско дело No 2023/2016, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.9.2017 14:45
240 Гражданско дело No 3652/2016, IV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
26.9.2017 15:00
241 Гражданско дело No 1026/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 15:00
242 Гражданско дело No 1182/2017, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2017 15:30
243 Гражданско дело No 1584/2017, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
26.9.2017 15:30
244 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2017 9:30
245 Гражданско дело No 2766/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 9:40
246 Гражданско дело No 3747/2016, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 9:50
247 Гражданско дело No 1173/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 10:00
248 НЧХД No 462/2015, XVI състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
27.9.2017 10:00
249 АНД No 993/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2017 10:00
250 Гражданско дело No 396/2017, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 10:10
251 АНД No 1011/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2017 10:10
252 Гражданско дело No 2666/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 10:25
253 Гражданско дело No 1583/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 10:30
254 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2017 10:30
255 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2017 10:30
256 Гражданско дело No 885/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
27.9.2017 10:40
257 Гражданско дело No 1085/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
27.9.2017 13:00
258 Гражданско дело No 1/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
27.9.2017 13:30
259 НЧХД No 1660/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2017 13:30
260 Гражданско дело No 2044/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 14:00
261 Гражданско дело No 444/2017, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 14:00
262 Гражданско дело No 2237/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
27.9.2017 14:00
263 НОХД No 612/2017, XV състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.9.2017 14:00
264 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 14:30
265 Гражданско дело No 1636/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 14:30
266 Гражданско дело No 2362/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
27.9.2017 14:30
267 Гражданско дело No 2500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 15:00
268 Гражданско дело No 3833/2016, I състав Косвен иск Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 15:00
269 Гражданско дело No 4722/2015, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 15:30
270 Гражданско дело No 2673/2016, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 15:30
271 ЧГД No 462/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 15:30
272 Гражданско дело No 502/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
27.9.2017 16:00
273 АНД No 1131/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
28.9.2017 9:00
274 Гражданско дело No 1637/2017, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 9:30
275 Гражданско дело No 2415/2017, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.9.2017 9:30
276 Гражданско дело No 848/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.9.2017 10:00
277 Гражданско дело No 2937/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 10:00
278 Гражданско дело No 2277/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.9.2017 10:15
279 Гражданско дело No 4029/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 10:30
280 Гражданско дело No 1950/2017, VI състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.9.2017 10:30
281 Гражданско дело No 977/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.9.2017 11:15
282 Гражданско дело No 3330/2015, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.9.2017 13:00
283 Гражданско дело No 2646/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 13:15
284 Гражданско дело No 550/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 13:30
285 Гражданско дело No 683/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 13:30
286 Гражданско дело No 1658/2017, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 13:30
287 Гражданско дело No 4600/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 14:00
288 Гражданско дело No 431/2017, XX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.9.2017 14:00
289 Гражданско дело No 664/2017, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 14:00
290 Гражданско дело No 1312/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 14:00
291 Гражданско дело No 1437/2017, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 14:00
292 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 14:30
293 Гражданско дело No 1074/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 14:30
294 Гражданско дело No 165/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 15:00
295 Гражданско дело No 167/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 15:00
296 Гражданско дело No 1712/2017, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
28.9.2017 15:00
297 Гражданско дело No 2451/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.9.2017 15:00
298 Гражданско дело No 965/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
28.9.2017 15:30
299 Гражданско дело No 547/2017, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.9.2017 16:00
300 АНД No 889/2017, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.9.2017 9:00
301 АНД No 995/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.9.2017 9:15
302 НЧХД No 1444/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.9.2017 9:30
303 Гражданско дело No 575/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
29.9.2017 10:00
304 Гражданско дело No 1821/2017, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.9.2017 10:00
305 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
29.9.2017 10:00
306 Гражданско дело No 635/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.9.2017 13:00
307 НОХД No 920/2017, XVII състав Извършване на развратни действия чрез изнудване с използване на интернет информация Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.9.2017 13:30
308 Гражданско дело No 1387/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.9.2017 14:00
309 ЧГД No 2875/2017, XIV състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.9.2017 14:00
310 Гражданско дело No 1183/2017, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.9.2017 14:30
311 Гражданско дело No 921/2017, IV състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.9.2017 15:00
312 НОХД No 1123/2017, XVII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
29.9.2017 15:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР