Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 3.7.2017г. до 31.7.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 855/2017, VIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.7.2017 8:30
2 НОХД No 2636/2009, VIII състав Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
3.7.2017 9:00
3 Гражданско дело No 3356/2016, XIX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.7.2017 9:30
4 Гражданско дело No 1819/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.7.2017 10:00
5 Гражданско дело No 1939/2017, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.7.2017 10:00
6 АНД No 659/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2017 10:00
7 Гражданско дело No 1161/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
3.7.2017 10:15
8 АНД No 1637/2016, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2017 10:15
9 Гражданско дело No 1971/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.7.2017 10:30
10 Гражданско дело No 810/2017, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.7.2017 10:30
11 АНД No 1601/2016, V състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2017 10:30
12 АНД No 503/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2017 10:45
13 Гражданско дело No 3660/2016, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.7.2017 13:00
14 Гражданско дело No 2673/2016, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 14:00
15 НЧХД No 1414/2016, V състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
3.7.2017 14:00
16 Гражданско дело No 883/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 14:30
17 Гражданско дело No 1135/2017, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 14:30
18 Гражданско дело No 2044/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 15:00
19 Гражданско дело No 1168/2017, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 15:00
20 Гражданско дело No 3523/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.7.2017 15:30
21 Гражданско дело No 1798/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
3.7.2017 15:30
22 Гражданско дело No 1641/2017, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
3.7.2017 16:30
23 Гражданско дело No 1961/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 9:00
24 Гражданско дело No 2689/2016, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 9:10
25 Гражданско дело No 338/2017, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 9:30
26 Гражданско дело No 3661/2016, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 10:00
27 Гражданско дело No 578/2017, II състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 10:00
28 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2017 10:00
29 АНД No 750/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.7.2017 10:00
30 ЧНД No 848/2017, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.7.2017 10:00
31 ЧНД No 847/2017, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.7.2017 10:15
32 ЧНД No 844/2017, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.7.2017 10:30
33 Гражданско дело No 1156/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 10:40
34 ЧНД No 866/2017, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.7.2017 10:45
35 Гражданско дело No 575/2017, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 11:15
36 ЧНД No 762/2017, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2017 13:50
37 Гражданско дело No 921/2017, IV състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.7.2017 14:00
38 НЧХД No 1217/2014, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
4.7.2017 14:00
39 НОХД No 598/2017, V състав Кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.7.2017 14:00
40 Гражданско дело No 635/2017, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
4.7.2017 14:30
41 Гражданско дело No 3166/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
4.7.2017 15:00
42 НОХД No 1451/2014, XVII състав Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.7.2017 9:30
43 АНД No 272/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.7.2017 10:00
44 АНД No 568/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.7.2017 10:30
45 Гражданско дело No 932/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
5.7.2017 13:30
46 АНД No 680/2017, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.7.2017 13:30
47 Гражданско дело No 705/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
5.7.2017 13:45
48 НОХД No 321/2017, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
5.7.2017 13:45
49 Гражданско дело No 1949/2017, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
5.7.2017 14:00
50 ЧНД No 833/2017, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
5.7.2017 14:00
51 НОХД No 779/2017, VIII състав Кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.7.2017 9:00
52 Гражданско дело No 460/2017, VI състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 9:15
53 Гражданско дело No 1369/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 9:15
54 Гражданско дело No 1069/2017, XXI състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 9:30
55 Гражданско дело No 1188/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 9:45
56 Гражданско дело No 1910/2015, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 10:00
57 Гражданско дело No 115/2017, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 10:00
58 Гражданско дело No 1179/2017, VI състав Искове по КЗ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 10:20
59 Гражданско дело No 330/2017, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 10:30
60 ЧНД No 811/2017, VIII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.7.2017 10:30
61 Гражданско дело No 1715/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 10:40
62 Гражданско дело No 2582/2016, XXI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 10:45
63 АНД No 528/2017, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.7.2017 11:00
64 Гражданско дело No 3008/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 11:20
65 АНД No 569/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.7.2017 11:30
66 Гражданско дело No 4665/2015, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
6.7.2017 11:40
67 Гражданско дело No 312/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
6.7.2017 13:00
68 Гражданско дело No 3568/2014, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 13:15
69 Гражданско дело No 3252/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 13:15
70 Гражданско дело No 2937/2016, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 13:30
71 НОХД No 641/2017, VIII състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
6.7.2017 13:30
72 Гражданско дело No 4029/2016, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 14:00
73 Гражданско дело No 487/2017, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 14:00
74 Гражданско дело No 129/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 14:30
75 Гражданско дело No 1325/2017, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 14:30
76 Гражданско дело No 965/2016, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
6.7.2017 15:00
77 Гражданско дело No 3808/2016, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 15:00
78 Гражданско дело No 3511/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 15:30
79 Гражданско дело No 165/2015, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
6.7.2017 16:00
80 НЧХД No 1444/2016, XVII състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.7.2017 9:30
81 ЧНД No 852/2017, III състав Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
7.7.2017 9:30
82 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.7.2017 13:30
83 НЧХД No 1163/2016, XVII състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.7.2017 14:30
84 АНД No 758/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 9:30
85 Гражданско дело No 867/2017, XIX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
10.7.2017 10:00
86 Гражданско дело No 1166/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
10.7.2017 10:00
87 АНД No 198/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 10:00
88 НЧХД No 445/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2017 10:00
89 АНД No 830/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.7.2017 10:00
90 АНД No 553/2017, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 10:15
91 Гражданско дело No 763/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
10.7.2017 10:30
92 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.7.2017 10:30
93 АНД No 602/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 10:30
94 АНД No 550/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 10:45
95 АНД No 271/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 11:00
96 НОХД No 542/2017, III състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 11:30
97 Гражданско дело No 1083/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.7.2017 13:00
98 Гражданско дело No 2599/2016, I състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 14:00
99 Гражданско дело No 558/2017, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 14:00
100 Гражданско дело No 1399/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.7.2017 14:00
101 НЧХД No 1531/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.7.2017 14:00
102 АНД No 692/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2017 14:00
103 АНД No 688/2017, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2017 14:15
104 Гражданско дело No 4722/2015, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 14:30
105 Гражданско дело No 444/2017, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 14:30
106 ЧГД No 1965/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 14:30
107 АНД No 696/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.7.2017 14:30
108 Гражданско дело No 988/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.7.2017 15:00
109 Гражданско дело No 1434/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 15:00
110 Гражданско дело No 1713/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
10.7.2017 15:00
111 ЧГД No 1964/2017, XX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.7.2017 15:30
112 Гражданско дело No 997/2016, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.7.2017 16:00
113 Гражданско дело No 682/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 9:15
114 Гражданско дело No 311/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 9:30
115 НОХД No 819/2017, III състав Грабеж Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.7.2017 9:30
116 Гражданско дело No 1257/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 9:45
117 Гражданско дело No 1821/2016, XX състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2017 10:00
118 Гражданско дело No 912/2017, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 10:00
119 АНД No 342/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.7.2017 10:00
120 АНД No 794/2017, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.7.2017 10:00
121 Гражданско дело No 412/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 10:15
122 Гражданско дело No 2680/2016, X състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 10:30
123 АНД No 663/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.7.2017 10:30
124 АНД No 801/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.7.2017 10:30
125 Гражданско дело No 368/2017, X състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 10:45
126 Гражданско дело No 1563/2013, X състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 11:00
127 Гражданско дело No 1134/2017, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 11:15
128 АНД No 834/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.7.2017 11:15
129 Гражданско дело No 501/2017, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
11.7.2017 11:30
130 Гражданско дело No 1615/2016, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
11.7.2017 13:00
131 АНД No 603/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
11.7.2017 13:00
132 НЧХД No 928/2016, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
11.7.2017 14:00
133 АНД No 784/2017, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.7.2017 14:00
134 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.7.2017 9:00
135 НОХД No 383/2012, XVII състав Умишлен палеж Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.7.2017 9:30
136 НОХД No 756/2017, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.7.2017 10:30
137 Гражданско дело No 1/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.7.2017 13:30
138 НОХД No 739/2017, XVI състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.7.2017 13:30
139 Гражданско дело No 3833/2016, I състав Косвен иск Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.7.2017 14:00
140 Гражданско дело No 1085/2017, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.7.2017 14:00
141 Гражданско дело No 1607/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.7.2017 14:00
142 АНД No 783/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.7.2017 15:00
143 АНД No 827/2017, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
12.7.2017 15:30
144 АНД No 813/2017, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
12.7.2017 16:00
145 АНД No 840/2017, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.7.2017 9:00
146 ЧНД No 258/2017, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
13.7.2017 9:30
147 Гражданско дело No 1947/2017, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.7.2017 10:00
148 Гражданско дело No 1551/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
13.7.2017 10:45
149 Гражданско дело No 918/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.7.2017 13:00
150 Гражданско дело No 112/2017, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.7.2017 14:00
151 Гражданско дело No 1996/2017, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.7.2017 14:00
152 Гражданско дело No 308/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.7.2017 15:00
153 Гражданско дело No 2218/2017, XX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.7.2017 15:30
154 АНД No 655/2017, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 9:00
155 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.7.2017 9:30
156 АНД No 485/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 9:30
157 Гражданско дело No 1850/2017, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
14.7.2017 10:00
158 АНД No 563/2017, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 10:00
159 АНД No 239/2017, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 10:15
160 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.7.2017 10:30
161 АНД No 637/2017, XVI състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 10:30
162 ЧГД No 1979/2017, IV състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
14.7.2017 13:30
163 НОХД No 896/2016, XVI състав Квалифицирани състави на телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.7.2017 13:30
164 Гражданско дело No 2269/2016, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.7.2017 9:30
165 Гражданско дело No 559/2017, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.7.2017 10:00
166 Гражданско дело No 1152/2017, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.7.2017 10:00
167 АНД No 522/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2017 10:00
168 Гражданско дело No 49/2017, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
17.7.2017 10:15
169 АНД No 747/2017, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2017 10:15
170 НОХД No 837/2017, V състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2017 10:30
171 Гражданско дело No 1412/2016, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.7.2017 13:30
172 ЧГД No 462/2017, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
17.7.2017 14:00
173 АНД No 836/2017, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.7.2017 15:00
174 АНД No 786/2017, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 9:30
175 АНД No 411/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 9:45
176 НЧХД No 76/2016, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.7.2017 10:00
177 АНД No 646/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 10:00
178 НОХД No 812/2017, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.7.2017 10:00
179 АНД No 130/2017, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 10:15
180 АНД No 658/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 10:15
181 АНД No 693/2017, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 10:30
182 АНД No 556/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 11:00
183 НЧХД No 625/2015, XVI състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.7.2017 13:30
184 НОХД No 676/2017, III състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 13:30
185 НОХД No 854/2017, XV състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.7.2017 14:00
186 НОХД No 770/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 14:30
187 НОХД No 1505/2016, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 15:30
188 НОХД No 369/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
18.7.2017 15:30
189 НЧХД No 950/2016, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.7.2017 10:00
190 НОХД No 1563/2016, XV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.7.2017 10:00
191 НОХД No 540/2017, XVI състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.7.2017 10:00
192 Гражданско дело No 2237/2017, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.7.2017 13:30
193 НЧХД No 764/2015, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
19.7.2017 13:30
194 АНД No 687/2017, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.7.2017 14:00
195 АНД No 690/2017, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.7.2017 14:10
196 АНД No 731/2017, XV състав Общини Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
19.7.2017 14:20
197 Гражданско дело No 2936/2016, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.7.2017 10:00
198 НЧХД No 463/2017, XV състав Клевета и квалифицирана клевета Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.7.2017 10:00
199 Гражданско дело No 2296/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.7.2017 10:30
200 Гражданско дело No 2013/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.7.2017 14:00
201 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.7.2017 14:00
202 АНД No 682/2017, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
21.7.2017 10:00
203 Гражданско дело No 1160/2016, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
25.7.2017 10:00
204 АНД No 656/2017, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 9:00
205 АНД No 648/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 9:15
206 АНД No 691/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 9:30
207 АНД No 695/2017, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 9:45
208 НЧХД No 1353/2013, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 10:00
209 АНД No 529/2017, XVIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 13:30
210 АНД No 585/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 13:30
211 НОХД No 492/2017, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 14:00
212 НЧХД No 716/2017, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.7.2017 14:30
213 АНД No 846/2017, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 9:00
214 АНД No 824/2017, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 9:15
215 АНД No 788/2017, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 9:30
216 АНД No 757/2017, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 9:45
217 НОХД No 707/2017, XVIII състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 10:00
218 НОХД No 708/2017, XVIII състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
27.7.2017 14:00
219 ЧГД No 2044/2017, XIX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
28.7.2017 14:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР