Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 АНД No 623/2019, XVIII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.9.2019 10:00
2 АНД No 706/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
4.9.2019 11:15
3 НОХД No 1100/2019, XVI състав Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.9.2019 13:30
4 НОХД No 1127/2019, XVI състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.9.2019 13:45
5 АНД No 831/2019, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
4.9.2019 14:00
6 НОХД No 1132/2019, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.9.2019 14:00
7 НЧХД No 220/2019, XVI състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.9.2019 15:00
8 ЧНД No 1148/2019, III състав Производство по чл. 69 НПК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.9.2019 16:00
9 НОХД No 806/2019, XVI състав Кражба Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
5.9.2019 9:00
10 ЧНД No 1142/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2019 9:00
11 ЧНД No 1143/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2019 9:10
12 ЧНД No 1144/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.9.2019 9:20
13 АНД No 834/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.9.2019 9:30
14 АНД No 866/2019, XVIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.9.2019 9:45
15 АНД No 911/2019, XVIII състав Агенция "Митници" Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.9.2019 10:00
16 НОХД No 217/2019, XVIII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.9.2019 10:15
17 Гражданско дело No 2023/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.9.2019 13:30
18 Гражданско дело No 2506/2019, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.9.2019 13:45
19 Гражданско дело No 4713/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.9.2019 14:00
20 НОХД No 815/2019, XVIII състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
5.9.2019 14:00
21 Гражданско дело No 462/2019, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.9.2019 15:00
22 Гражданско дело No 1273/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.9.2019 16:00
23 Гражданско дело No 2299/2019, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
9.9.2019 8:30
24 ЧНД No 1159/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 9:00
25 ЧНД No 1160/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 9:10
26 ЧНД No 1161/2019, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 9:20
27 Гражданско дело No 28/2019, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.9.2019 9:30
28 АНД No 35/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 9:30
29 НОХД No 327/2019, VIII състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.9.2019 9:30
30 Гражданско дело No 4544/2018, XIX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.9.2019 9:45
31 АНД No 206/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 9:45
32 ЧГД No 2194/2019, VI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 9:50
33 Гражданско дело No 3657/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.9.2019 10:00
34 Гражданско дело No 644/2019, VI състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 10:00
35 АНД No 892/2019, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 10:00
36 ЧНД No 939/2019, V състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.9.2019 10:00
37 ЧНД No 1090/2019, V състав Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.9.2019 10:10
38 Гражданско дело No 3769/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.9.2019 10:15
39 Гражданско дело No 3188/2018, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 10:20
40 Гражданско дело No 2584/2018, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.9.2019 10:30
41 НОХД No 670/2019, VIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.9.2019 10:30
42 Гражданско дело No 1682/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 10:40
43 НОХД No 214/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 10:50
44 Гражданско дело No 200/2019, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.9.2019 11:00
45 Гражданско дело No 311/2019, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
9.9.2019 11:00
46 Гражданско дело No 2908/2019, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 11:00
47 НОХД No 650/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 11:00
48 Гражданско дело No 3810/2018, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 11:20
49 Гражданско дело No 2992/2019, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
9.9.2019 11:30
50 Гражданско дело No 578/2019, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
9.9.2019 11:45
51 Гражданско дело No 2935/2017, XX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 13:00
52 Гражданско дело No 2210/2019, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.9.2019 13:15
53 Гражданско дело No 2853/2019, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
9.9.2019 13:15
54 НОХД No 239/2018, III състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 13:30
55 АНД No 894/2019, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.9.2019 13:30
56 АНД No 704/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.9.2019 13:40
57 НЧХД No 688/2018, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
9.9.2019 14:00
58 АНД No 558/2019, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.9.2019 14:00
59 НОХД No 749/2019, V състав Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
9.9.2019 14:00
60 АНД No 819/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
9.9.2019 14:00
61 НОХД No 1158/2019, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.9.2019 14:00
62 АНД No 881/2019, XV състав Здравна инспекция Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
9.9.2019 14:10
63 Гражданско дело No 930/2019, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 14:30
64 Гражданско дело No 3612/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 15:00
65 Гражданско дело No 2343/2019, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
9.9.2019 15:00
66 Гражданско дело No 5219/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 16:00
67 Гражданско дело No 3518/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
9.9.2019 16:30
68 Гражданско дело No 136/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 9:00
69 Гражданско дело No 544/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 9:20
70 АНД No 626/2019, III състав БАБХ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 9:30
71 Гражданско дело No 3752/2018, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 9:45
72 АНД No 684/2019, III състав ДАМТН Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 9:45
73 Гражданско дело No 5172/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 10:00
74 Гражданско дело No 776/2019, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 10:00
75 Гражданско дело No 2621/2019, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
10.9.2019 10:00
76 НОХД No 527/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 10:00
77 АНД No 636/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 10:00
78 Гражданско дело No 3759/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 10:15
79 АНД No 744/2019, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 10:15
80 Гражданско дело No 4548/2018, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 10:30
81 АНД No 821/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 11:00
82 Гражданско дело No 4357/2018, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 11:30
83 Гражданско дело No 2523/2019, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 13:15
84 Гражданско дело No 2722/2019, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 13:15
85 Гражданско дело No 1/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 13:30
86 Гражданско дело No 1577/2019, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 13:30
87 Гражданско дело No 2681/2019, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 13:30
88 НОХД No 1306/2018, III състав Обсебване Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 13:30
89 Гражданско дело No 4462/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 14:00
90 Гражданско дело No 4464/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 14:00
91 НОХД No 415/2019, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
10.9.2019 14:00
92 АНД No 637/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 14:00
93 НОХД No 995/2019, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
10.9.2019 14:00
94 АНД No 359/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 14:15
95 Гражданско дело No 513/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 14:30
96 Гражданско дело No 4879/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 14:30
97 Гражданско дело No 2893/2019, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
10.9.2019 14:30
98 АНД No 561/2019, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 14:30
99 АНД No 924/2019, V състав Здравна инспекция Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
10.9.2019 14:45
100 Гражданско дело No 5287/2018, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.9.2019 15:00
101 НОХД No 686/2018, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.9.2019 9:00
102 ЧНД No 1120/2019, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 9:00
103 ЧНД No 1085/2019, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 9:15
104 НОХД No 493/2018, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.9.2019 9:30
105 ЧНД No 1089/2019, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 9:30
106 ЧНД No 756/2019, XVIII състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 9:45
107 НЧХД No 572/2019, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 10:00
108 ЧНД No 1064/2019, XVI състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.9.2019 10:00
109 АНД No 784/2019, XVI състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.9.2019 11:00
110 Гражданско дело No 5110/2018, XIX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2019 13:00
111 Гражданско дело No 1880/2017, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
11.9.2019 13:30
112 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.9.2019 13:30
113 НОХД No 551/2019, XVI състав Незаконно преминаване през граница Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.9.2019 13:30
114 ЧГД No 2973/2019, II състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
11.9.2019 14:00
115 НЧХД No 601/2019, XVIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
11.9.2019 14:00
116 НОХД No 671/2019, XV състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
11.9.2019 14:00
117 Гражданско дело No 3049/2019, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
11.9.2019 15:30
118 Гражданско дело No 4153/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 9:00
119 НОХД No 933/2019, VIII състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 9:00
120 Гражданско дело No 5225/2018, XXI състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 9:30
121 АНД No 1056/2019, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 9:45
122 Гражданско дело No 1199/2019, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 10:00
123 АНД No 775/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 10:00
124 АНД No 147/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 10:15
125 Гражданско дело No 3365/2018, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 10:30
126 АНД No 999/2019, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 10:30
127 АНД No 969/2019, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 10:45
128 Гражданско дело No 1184/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 10:50
129 Гражданско дело No 2164/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 11:00
130 АНД No 1054/2019, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 11:00
131 Гражданско дело No 797/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 11:20
132 Гражданско дело No 1638/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 11:20
133 Гражданско дело No 2974/2019, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
12.9.2019 11:40
134 Гражданско дело No 571/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.9.2019 13:00
135 Гражданско дело No 3907/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 13:30
136 Гражданско дело No 3930/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 13:30
137 Гражданско дело No 4099/2018, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 13:30
138 Гражданско дело No 45/2019, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 13:30
139 АНД No 944/2019, VIII състав Здравна инспекция Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 13:30
140 АНД No 993/2019, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 13:40
141 АНД No 992/2019, VIII състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 13:50
142 АНД No 1010/2019, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 13:50
143 Гражданско дело No 5073/2018, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 14:00
144 Гражданско дело No 445/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.9.2019 14:00
145 Гражданско дело No 679/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 14:00
146 НОХД No 657/2019, XVIII състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
12.9.2019 14:00
147 НОХД No 922/2019, XV състав Измама Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
12.9.2019 14:00
148 Гражданско дело No 1671/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 14:30
149 НЧХД No 998/2019, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.9.2019 14:30
150 Гражданско дело No 4820/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.9.2019 15:00
151 Гражданско дело No 280/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
12.9.2019 15:00
152 Гражданско дело No 505/2019, XXI състав Искове по КЗ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 15:00
153 Гражданско дело No 1483/2019, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
12.9.2019 15:30
154 Гражданско дело No 1450/2019, XX състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.9.2019 16:00
155 АНД No 4/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 9:00
156 АНД No 635/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 9:15
157 АНД No 820/2019, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.9.2019 9:15
158 НОХД No 1449/2018, XVII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2019 9:20
159 НОХД No 1509/2018, XVII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2019 9:30
160 АНД No 539/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 9:30
161 НЧХД No 800/2019, III състав Лека телесна повреда Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.9.2019 9:30
162 АНД No 126/2019, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 9:45
163 Гражданско дело No 1425/2019, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
13.9.2019 10:00
164 АНД No 705/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 10:00
165 АНД No 777/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
13.9.2019 10:15
166 АНД No 923/2019, III състав Здравна инспекция Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
13.9.2019 10:15
167 Гражданско дело No 3749/2015, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2019 10:30
168 Гражданско дело No 2342/2019, XXI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
13.9.2019 10:30
169 НОХД No 919/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2019 13:30
170 НОХД No 1192/2018, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
13.9.2019 15:30
171 ЧНД No 977/2019, VIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.9.2019 8:30
172 АНД No 392/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.9.2019 9:30
173 АНД No 918/2019, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.9.2019 9:45
174 АНД No 409/2019, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
16.9.2019 10:00
175 НОХД No 489/2019, VIII състав Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
16.9.2019 10:00
176 АНД No 930/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.9.2019 10:00
177 НОХД No 678/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.9.2019 11:00
178 Гражданско дело No 1590/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 13:00
179 Гражданско дело No 1726/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 13:30
180 НЧХД No 526/2019, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
16.9.2019 13:30
181 Гражданско дело No 746/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 14:00
182 Гражданско дело No 1730/2019, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 15:30
183 Гражданско дело No 948/2019, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 16:00
184 Гражданско дело No 2674/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
16.9.2019 16:30
185 ЧНД No 1101/2019, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
17.9.2019 9:00
186 НОХД No 449/2019, V състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2019 10:00
187 Гражданско дело No 3092/2019, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:10
188 Гражданско дело No 2253/2019, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:15
189 Гражданско дело No 3007/2019, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:15
190 АНД No 979/2019, III състав НАП Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2019 10:15
191 Гражданско дело No 991/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:20
192 Гражданско дело No 623/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:30
193 НОХД No 949/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2019 10:30
194 Гражданско дело No 573/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:45
195 Гражданско дело No 1325/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 10:50
196 НОХД No 873/2019, XV състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2019 11:00
197 НОХД No 928/2019, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2019 11:00
198 Гражданско дело No 308/2019, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 11:10
199 Гражданско дело No 1653/2019, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 11:15
200 Гражданско дело No 2161/2019, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
17.9.2019 11:30
201 Гражданско дело No 593/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 13:30
202 Гражданско дело No 989/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 13:30
203 АНД No 802/2019, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
17.9.2019 13:30
204 Гражданско дело No 479/2019, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 14:00
205 Гражданско дело No 1495/2019, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 14:00
206 АНД No 600/2019, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2019 14:00
207 АНД No 1042/2019, XV състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.9.2019 14:10
208 Гражданско дело No 1995/2019, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 14:30
209 Гражданско дело No 1575/2019, XII състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
17.9.2019 15:00
210 АНД No 1035/2019, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2019 15:00
211 АНД No 1057/2019, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2019 15:15
212 АНД No 1058/2019, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
17.9.2019 15:30
213 НЧХД No 205/2018, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.9.2019 9:00
214 Гражданско дело No 2666/2019, XX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
18.9.2019 10:00
215 НОХД No 967/2019, V състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2019 10:00
216 АНД No 945/2019, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.9.2019 10:15
217 Гражданско дело No 791/2019, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.9.2019 13:00
218 Гражданско дело No 1158/2019, XIX състав Искове по КЗ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.9.2019 13:10
219 Гражданско дело No 874/2019, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.9.2019 13:30
220 НОХД No 1046/2019, XVI състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.9.2019 13:30
221 ЧНД No 1081/2019, XV състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.9.2019 13:40
222 ЧНД No 981/2019, XV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.9.2019 13:50
223 Гражданско дело No 746/2016, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2019 14:00
224 Гражданско дело No 2146/2018, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
18.9.2019 14:00
225 НОХД No 405/2019, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
18.9.2019 14:00
226 АНД No 931/2019, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2019 14:00
227 АНД No 968/2019, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2019 14:15
228 Гражданско дело No 4028/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2019 14:30
229 АНД No 514/2019, V състав ДАМТН Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
18.9.2019 14:30
230 Гражданско дело No 5218/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2019 15:00
231 НОХД No 1121/2019, XVI състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.9.2019 15:00
232 Гражданско дело No 1012/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2019 15:30
233 Гражданско дело No 774/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
18.9.2019 15:30
234 АНД No 1129/2019, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 8:45
235 Гражданско дело No 1640/2019, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 9:00
236 АНД No 814/2019, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 9:00
237 НОХД No 1055/2019, VIII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2019 9:00
238 АНД No 856/2019, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 9:15
239 Гражданско дело No 1699/2019, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 9:30
240 ЧНД No 843/2019, XVIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 9:30
241 АНД No 1114/2019, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2019 9:30
242 АНД No 1073/2019, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 9:45
243 Гражданско дело No 466/2019, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2019 9:50
244 Гражданско дело No 3798/2017, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2019 10:00
245 Гражданско дело No 3822/2018, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 10:00
246 Гражданско дело No 1252/2019, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.9.2019 10:00
247 НОХД No 445/2019, XVIII състав Лъжесвидетелстване Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
19.9.2019 10:00
248 АНД No 1140/2019, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2019 10:00
249 Гражданско дело No 4179/2018, VI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2019 10:30
250 Гражданско дело No 1267/2019, VI състав Искове по КЗ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2019 10:50
251 Гражданско дело No 4377/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.9.2019 11:15
252 Гражданско дело No 4780/2018, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.9.2019 13:00
253 АНД No 1053/2019, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.9.2019 13:30
254 Гражданско дело No 2854/2019, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 13:45
255 Гражданско дело No 1675/2019, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 14:00
256 Гражданско дело No 1287/2019, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 14:30
257 Гражданско дело No 1084/2019, XXI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
19.9.2019 15:00
258 Гражданско дело No 1341/2019, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.9.2019 15:00
259 Гражданско дело No 1489/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.9.2019 16:00
260 НОХД No 266/2019, XVI състав Съставяне и подправка на неистински частен или официален документ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2019 9:00
261 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2019 9:30
262 НЧХД No 546/2019, III състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
20.9.2019 9:30
263 Гражданско дело No 2282/2019, XXI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
20.9.2019 9:45
264 Гражданско дело No 2493/2019, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.9.2019 10:00
265 АНД No 973/2019, XVI състав МВР Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2019 13:30
266 НОХД No 1119/2019, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
20.9.2019 14:00
267 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
20.9.2019 14:30
268 НОХД No 1286/2017, V състав Ползване на неистински или преправен документ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.9.2019 10:00
269 Гражданско дело No 2857/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 12:45
270 Гражданско дело No 2795/2019, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 12:50
271 Гражданско дело No 713/2018, IV състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 13:00
272 Гражданско дело No 2118/2019, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 13:15
273 Гражданско дело No 5044/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 13:30
274 Гражданско дело No 3746/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 13:45
275 Гражданско дело No 566/2019, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 14:00
276 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
24.9.2019 14:00
277 АНД No 520/2019, XV състав МВР Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.9.2019 14:00
278 АНД No 144/2019, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.9.2019 14:10
279 Гражданско дело No 574/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 14:20
280 Гражданско дело No 1143/2019, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 14:20
281 АНД No 788/2019, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
24.9.2019 14:20
282 Гражданско дело No 3745/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 14:30
283 Гражданско дело No 5224/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 14:30
284 Гражданско дело No 63/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 14:30
285 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
24.9.2019 15:00
286 Гражданско дело No 3644/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 15:00
287 Гражданско дело No 725/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 15:00
288 Гражданско дело No 1780/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
24.9.2019 15:30
289 АНД No 836/2019, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
25.9.2019 9:30
290 НОХД No 1098/2019, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
25.9.2019 10:00
291 ЧГД No 2863/2019, XX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
25.9.2019 14:00
292 Гражданско дело No 3510/2014, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2019 9:00
293 Гражданско дело No 541/2019, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 9:15
294 Гражданско дело No 4957/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 9:20
295 Гражданско дело No 4662/2017, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 9:30
296 Гражданско дело No 2052/2019, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2019 9:30
297 Гражданско дело No 542/2019, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2019 9:50
298 Гражданско дело No 478/2019, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 10:00
299 НОХД No 1543/2018, XVIII състав Привилегирован състав на транспортно престъпление Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
26.9.2019 10:00
300 НОХД No 830/2019, V състав Кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 10:00
301 АНД No 903/2019, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2019 10:00
302 Гражданско дело No 490/2019, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2019 10:15
303 Гражданско дело No 3920/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 10:30
304 Гражданско дело No 2998/2019, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.9.2019 10:30
305 Гражданско дело No 1262/2019, XX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2019 13:00
306 Гражданско дело No 1193/2019, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 13:15
307 Гражданско дело No 4933/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 13:30
308 Гражданско дело No 5220/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 13:30
309 АНД No 1500/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 13:50
310 Гражданско дело No 4492/2018, IX състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 14:00
311 Гражданско дело No 935/2019, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 14:00
312 Гражданско дело No 1256/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2019 14:00
313 АНД No 1173/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:00
314 АНД No 222/2019, XV състав ДНСК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2019 14:00
315 АНД No 1174/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:10
316 АНД No 991/2019, XV състав Комисия за защита на потребителите Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2019 14:10
317 АНД No 1180/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:20
318 АНД No 1036/2019, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
26.9.2019 14:20
319 Гражданско дело No 1469/2019, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
26.9.2019 14:30
320 АНД No 1181/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:30
321 АНД No 1185/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:40
322 АНД No 1162/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.9.2019 14:50
323 Гражданско дело No 116/2019, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 15:00
324 Гражданско дело No 2885/2019, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2019 15:00
325 Гражданско дело No 1292/2019, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2019 15:30
326 ЧГД No 2990/2019, IX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 15:45
327 Гражданско дело No 3413/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.9.2019 16:00
328 Гражданско дело No 2053/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 16:00
329 Гражданско дело No 1787/2019, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 16:15
330 Гражданско дело No 4316/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.9.2019 16:30
331 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2019 9:30
332 Гражданско дело No 2813/2019, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2019 10:00
333 Гражданско дело No 2703/2019, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2019 10:45
334 Гражданско дело No 2793/2019, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
27.9.2019 11:30
335 Гражданско дело No 4819/2018, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2019 12:40
336 Гражданско дело No 2794/2019, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2019 12:50
337 Гражданско дело No 1111/2019, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2019 13:15
338 Гражданско дело No 2583/2018, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2019 13:30
339 Гражданско дело No 3679/2018, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
27.9.2019 13:30
340 НОХД No 407/2019, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2019 13:30
341 НОХД No 276/2017, XVII състав Неплащане на издръжка Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
27.9.2019 15:00
342 Гражданско дело No 1574/2019, XXI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
27.9.2019 15:30
343 Гражданско дело No 2483/2019, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.9.2019 9:20
344 Гражданско дело No 3702/2018, XIX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.9.2019 9:30
345 Гражданско дело No 676/2019, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.9.2019 9:30
346 АНД No 793/2019, III състав ИААА Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.9.2019 9:30
347 АНД No 809/2019, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.9.2019 9:45
348 Гражданско дело No 305/2019, XIX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.9.2019 9:50
349 Гражданско дело No 977/2019, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.9.2019 10:00
350 НОХД No 908/2018, XV състав Кражба в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.9.2019 10:00
351 АНД No 822/2019, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.9.2019 10:00
352 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.9.2019 10:15
353 Гражданско дело No 3625/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.9.2019 10:20
354 Гражданско дело No 1162/2019, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
30.9.2019 11:30
355 Гражданско дело No 1376/2019, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.9.2019 13:00
356 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.9.2019 14:00
357 Гражданско дело No 2530/2019, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 14:00
358 Гражданско дело No 2691/2019, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 14:00
359 НОХД No 347/2019, III състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
30.9.2019 14:00
360 Гражданско дело No 4909/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 14:15
361 Гражданско дело No 476/2019, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 14:30
362 Гражданско дело No 1398/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 14:30
363 Гражданско дело No 2985/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 15:00
364 Гражданско дело No 306/2019, XX състав Искове по КЗ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.9.2019 15:00
365 Гражданско дело No 4584/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 15:30
366 Гражданско дело No 1138/2019, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 15:30
367 Гражданско дело No 1289/2019, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.9.2019 15:30
368 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
30.9.2019 16:00
369 Гражданско дело No 1786/2019, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
30.9.2019 16:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР