Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 2.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 1598/2018, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.1.2019 10:00
2 ЧНД No 1599/2018, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
3.1.2019 10:15
3 Гражданско дело No 4206/2018, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
3.1.2019 13:30
4 АНД No 136/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.1.2019 13:30
5 ЧНД No 1588/2018, XVII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
3.1.2019 13:30
6 НОХД No 1589/2018, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.1.2019 13:50
7 Гражданско дело No 4201/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
3.1.2019 14:00
8 Гражданско дело No 4461/2018, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
3.1.2019 14:00
9 НОХД No 1283/2018, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
3.1.2019 14:00
10 ЧНД No 1580/2018, XVI състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
4.1.2019 9:00
11 НОХД No 1041/2018, V състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.1.2019 10:00
12 ЧНД No 1601/2018, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.1.2019 11:00
13 ЧНД No 1602/2018, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.1.2019 11:10
14 ЧНД No 1603/2018, III състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
4.1.2019 11:20
15 НОХД No 1623/2018, V състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.1.2019 13:50
16 АНД No 1516/2018, V състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
4.1.2019 14:00
17 Гражданско дело No 2245/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
7.1.2019 9:30
18 Гражданско дело No 5042/2018, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
7.1.2019 9:40
19 Гражданско дело No 5048/2018, XIX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
7.1.2019 9:50
20 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.1.2019 10:00
21 АНД No 1472/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.1.2019 13:30
22 АНД No 1325/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.1.2019 13:45
23 АНД No 1524/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
7.1.2019 14:00
24 Гражданско дело No 1592/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
7.1.2019 14:30
25 Гражданско дело No 4965/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
7.1.2019 14:30
26 Гражданско дело No 5037/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
7.1.2019 15:00
27 АНД No 1539/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
8.1.2019 11:00
28 Гражданско дело No 4818/2018, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
8.1.2019 14:00
29 НЧХД No 205/2018, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.1.2019 9:00
30 АНД No 1570/2018, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 9:00
31 АНД No 1278/2018, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 9:15
32 АНД No 1522/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 9:30
33 АНД No 1365/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 9:45
34 АНД No 982/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 10:00
35 АНД No 1391/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:00
36 АНД No 1393/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:10
37 АНД No 1101/2018, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 10:15
38 АНД No 1377/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:20
39 АНД No 1322/2018, XVIII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 10:30
40 АНД No 1376/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:30
41 АНД No 1371/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:40
42 АНД No 1400/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 10:45
43 АНД No 1502/2018, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 10:45
44 АНД No 529/2018, XVIII състав МОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 11:00
45 НОХД No 1509/2018, XVII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 11:00
46 АНД No 1450/2018, XVIII състав БАБХ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 11:15
47 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.1.2019 13:30
48 ЧНД No 1517/2018, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.1.2019 13:30
49 НЧХД No 1249/2017, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
9.1.2019 14:00
50 Гражданско дело No 4473/2018, XIV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.1.2019 14:10
51 Гражданско дело No 2369/2018, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.1.2019 14:30
52 ЧНД No 1514/2018, XVIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
10.1.2019 9:30
53 АНД No 1456/2018, XVIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
10.1.2019 9:45
54 НОХД No 495/2018, XVIII състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
10.1.2019 10:00
55 АНД No 1546/2018, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.1.2019 11:00
56 Гражданско дело No 5077/2018, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.1.2019 13:20
57 Гражданско дело No 4936/2018, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
10.1.2019 13:30
58 АНД No 1030/2018, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.1.2019 13:30
59 Гражданско дело No 5288/2018, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
10.1.2019 14:00
60 АНД No 1565/2018, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
10.1.2019 14:00
61 АНД No 1194/2018, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 9:00
62 АНД No 1507/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 9:15
63 АНД No 1366/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 9:45
64 АНД No 1372/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 10:00
65 НЧХД No 1451/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
11.1.2019 10:00
66 АНД No 1379/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 10:15
67 АНД No 1386/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 10:30
68 АНД No 1397/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
11.1.2019 10:45
69 Гражданско дело No 4985/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.1.2019 13:00
70 Гражданско дело No 4125/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.1.2019 13:30
71 Гражданско дело No 883/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.1.2019 14:00
72 Гражданско дело No 3529/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
11.1.2019 14:15
73 Гражданско дело No 3069/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.1.2019 9:15
74 Гражданско дело No 2987/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.1.2019 9:30
75 АНД No 1439/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 9:30
76 Гражданско дело No 3032/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.1.2019 9:45
77 АНД No 1347/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 9:45
78 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.1.2019 10:00
79 АНД No 1363/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 10:00
80 АНД No 1006/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 10:15
81 АНД No 1007/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 10:30
82 АНД No 1031/2018, III състав АДФИ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 10:45
83 ЧНД No 1406/2018, III състав Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 10:45
84 НОХД No 1053/2018, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 11:00
85 НОХД No 678/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 13:30
86 Гражданско дело No 4132/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 14:10
87 Гражданско дело No 2708/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 14:30
88 ЧГД No 4098/2018, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 14:30
89 АНД No 1359/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
14.1.2019 14:30
90 Гражданско дело No 1067/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:00
91 Гражданско дело No 2979/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:00
92 ЧГД No 3432/2018, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:00
93 Гражданско дело No 445/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:15
94 Гражданско дело No 2589/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:30
95 Гражданско дело No 2948/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:30
96 Гражданско дело No 3709/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:30
97 Гражданско дело No 3645/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 15:45
98 Гражданско дело No 290/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
14.1.2019 16:00
99 АНД No 1498/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 9:30
100 Гражданско дело No 4007/2018, X състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 9:45
101 АНД No 1501/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 9:45
102 Гражданско дело No 2650/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 10:00
103 АНД No 821/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 10:00
104 АНД No 1153/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2019 10:00
105 Гражданско дело No 3347/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 10:15
106 АНД No 1162/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2019 10:15
107 Гражданско дело No 1254/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 10:30
108 АНД No 1500/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2019 10:30
109 Гражданско дело No 728/2018, X състав Искове по КЗ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 10:45
110 АНД No 1479/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
15.1.2019 10:45
111 Гражданско дело No 2189/2018, X състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
15.1.2019 11:00
112 Гражданско дело No 5209/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
15.1.2019 13:15
113 ЧНД No 1604/2018, III състав Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 13:15
114 Гражданско дело No 4569/2018, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
15.1.2019 13:30
115 НЧХД No 688/2018, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 13:30
116 Гражданско дело No 3207/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
15.1.2019 14:00
117 Гражданско дело No 1737/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
15.1.2019 14:15
118 НОХД No 1484/2018, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.1.2019 14:30
119 НЧХД No 504/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.1.2019 9:00
120 АНД No 710/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.1.2019 10:00
121 НОХД No 1449/2018, XVII състав Унищожаване и повреждане Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.1.2019 10:00
122 АНД No 1470/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.1.2019 10:10
123 Гражданско дело No 1854/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.1.2019 13:30
124 Гражданско дело No 3321/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.1.2019 13:50
125 НЧХД No 838/2018, XV състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
16.1.2019 14:00
126 Гражданско дело No 3611/2018, XIX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
16.1.2019 14:10
127 Гражданско дело No 3311/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 9:00
128 Гражданско дело No 5166/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 9:00
129 Гражданско дело No 3342/2018, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 9:15
130 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
17.1.2019 9:30
131 Гражданско дело No 1697/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 9:40
132 Гражданско дело No 3020/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 10:00
133 Гражданско дело No 3428/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 10:15
134 Гражданско дело No 3528/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 10:15
135 Гражданско дело No 3268/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 10:40
136 Гражданско дело No 4100/2018, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
17.1.2019 11:20
137 Гражданско дело No 5187/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 13:15
138 Гражданско дело No 3802/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 13:30
139 Гражданско дело No 2023/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 14:00
140 ЧНД No 986/2018, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
17.1.2019 14:00
141 Гражданско дело No 3685/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 15:30
142 Гражданско дело No 4596/2018, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 16:00
143 Административно дело (ГО) No 2/2018, IX състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
17.1.2019 16:30
144 Гражданско дело No 3353/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.1.2019 9:00
145 АНД No 1426/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.1.2019 9:00
146 АНД No 1471/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
18.1.2019 9:15
147 Гражданско дело No 4150/2018, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 9:20
148 Гражданско дело No 3568/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 9:30
149 Гражданско дело No 4348/2017, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.1.2019 9:40
150 Гражданско дело No 3185/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 9:40
151 Гражданско дело No 647/2018, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 9:50
152 АНД No 926/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
18.1.2019 10:00
153 АНД No 1523/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
18.1.2019 10:15
154 Гражданско дело No 1062/2018, XIV състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 10:30
155 Гражданско дело No 2854/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.1.2019 10:30
156 АНД No 1353/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
18.1.2019 10:30
157 Гражданско дело No 4110/2015, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
18.1.2019 11:30
158 Гражданско дело No 1740/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
18.1.2019 11:30
159 Гражданско дело No 4082/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.1.2019 13:30
160 Гражданско дело No 1319/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.1.2019 13:45
161 Гражданско дело No 1554/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.1.2019 14:00
162 Гражданско дело No 1245/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.1.2019 14:15
163 Гражданско дело No 713/2018, IV състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
18.1.2019 14:30
164 Гражданско дело No 970/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
21.1.2019 9:00
165 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
21.1.2019 9:30
166 Гражданско дело No 1005/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
21.1.2019 9:30
167 Гражданско дело No 2813/2018, IX състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
21.1.2019 10:00
168 Гражданско дело No 2728/2018, VI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
21.1.2019 10:20
169 Гражданско дело No 3608/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
21.1.2019 11:15
170 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
21.1.2019 14:00
171 Гражданско дело No 1012/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 14:30
172 Гражданско дело No 1509/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 14:30
173 Гражданско дело No 2433/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 14:30
174 НЧХД No 167/2015, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
21.1.2019 14:30
175 Гражданско дело No 41/2018, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:00
176 Гражданско дело No 3349/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:00
177 Гражданско дело No 2821/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:15
178 Гражданско дело No 2500/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:30
179 Гражданско дело No 4103/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:30
180 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
21.1.2019 15:45
181 Гражданско дело No 2842/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
22.1.2019 9:00
182 НЧХД No 924/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
22.1.2019 10:00
183 Гражданско дело No 3672/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
22.1.2019 13:30
184 Гражданско дело No 2853/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
22.1.2019 14:00
185 Гражданско дело No 3692/2018, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.1.2019 14:00
186 АНД No 1010/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.1.2019 14:00
187 АНД No 970/2018, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.1.2019 14:15
188 Гражданско дело No 1518/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
22.1.2019 14:30
189 Гражданско дело No 2717/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.1.2019 14:30
190 Гражданско дело No 2989/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.1.2019 14:30
191 АНД No 541/2018, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.1.2019 14:30
192 АНД No 732/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.1.2019 14:45
193 Гражданско дело No 4841/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.1.2019 15:00
194 АНД No 671/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
22.1.2019 15:00
195 Гражданско дело No 3494/2018, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.1.2019 16:00
196 Гражданско дело No 2544/2018, XIV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 9:50
197 Гражданско дело No 3702/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 10:00
198 АНД No 1481/2018, XV състав ИААА Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.1.2019 10:00
199 НОХД No 1543/2018, XVIII състав Привилегирован състав на транспортно престъпление Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
23.1.2019 10:00
200 АНД No 1499/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
23.1.2019 10:10
201 Гражданско дело No 3708/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 10:30
202 Гражданско дело No 3105/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 10:45
203 Гражданско дело No 746/2016, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 11:00
204 Гражданско дело No 210/2018, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.1.2019 11:20
205 Гражданско дело No 1531/2018, XIX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
23.1.2019 13:30
206 НОХД No 1207/2018, XVI състав Вещно укривателство Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
23.1.2019 13:30
207 Гражданско дело No 1073/2018, XXI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 9:30
208 Гражданско дело No 3882/2015, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 10:00
209 Гражданско дело No 3198/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 10:00
210 АНД No 1382/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.1.2019 10:00
211 АНД No 1388/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.1.2019 10:15
212 Гражданско дело No 3425/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 10:30
213 АНД No 1396/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.1.2019 10:30
214 АНД No 1578/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.1.2019 10:30
215 АНД No 1392/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.1.2019 10:45
216 Гражданско дело No 3426/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 11:00
217 АНД No 923/2018, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.1.2019 11:00
218 АНД No 1390/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
24.1.2019 11:00
219 Гражданско дело No 3525/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 11:30
220 Гражданско дело No 3281/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.1.2019 13:30
221 АНД No 1385/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.1.2019 13:30
222 АНД No 1394/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.1.2019 13:40
223 Гражданско дело No 3516/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.1.2019 14:00
224 НЧХД No 626/2018, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
24.1.2019 14:30
225 Гражданско дело No 2555/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 15:00
226 Гражданско дело No 4037/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.1.2019 15:00
227 Гражданско дело No 4421/2018, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
24.1.2019 15:30
228 Гражданско дело No 3693/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
24.1.2019 16:00
229 Гражданско дело No 4148/2018, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.1.2019 10:00
230 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
25.1.2019 10:00
231 Гражданско дело No 4051/2018, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.1.2019 10:15
232 Гражданско дело No 4188/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.1.2019 10:30
233 Гражданско дело No 518/2018, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.1.2019 10:45
234 Гражданско дело No 325/2018, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
25.1.2019 11:00
235 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.1.2019 13:30
236 Гражданско дело No 3280/2018, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.1.2019 14:00
237 Гражданско дело No 3758/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
25.1.2019 14:30
238 Гражданско дело No 3620/2018, XIX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
28.1.2019 9:30
239 АНД No 1098/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 9:30
240 АНД No 925/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 9:45
241 Гражданско дело No 945/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.1.2019 10:00
242 АНД No 675/2018, III състав ДИТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 10:00
243 Гражданско дело No 2163/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.1.2019 10:30
244 Гражданско дело No 4287/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.1.2019 10:30
245 АНД No 1430/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.1.2019 10:30
246 ЧНД No 892/2018, III състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 10:45
247 Гражданско дело No 4125/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
28.1.2019 11:00
248 Гражданско дело No 5061/2018, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
28.1.2019 11:00
249 НЧХД No 556/2018, III състав Лека телесна повреда без разстройство на здравето Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 11:00
250 Гражданско дело No 3523/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.1.2019 13:00
251 Гражданско дело No 1301/2016, III състав Делба Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
28.1.2019 13:30
252 Гражданско дело No 3624/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.1.2019 14:00
253 Гражданско дело No 4529/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.1.2019 14:00
254 Гражданско дело No 4547/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.1.2019 14:00
255 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
28.1.2019 14:00
256 Гражданско дело No 1632/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.1.2019 15:00
257 Гражданско дело No 3823/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
28.1.2019 15:45
258 Гражданско дело No 2808/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
28.1.2019 16:00
259 АНД No 1577/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2019 9:30
260 АНД No 1574/2018, III състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2019 9:45
261 Гражданско дело No 4900/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.1.2019 10:00
262 Гражданско дело No 5197/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2019 10:00
263 Гражданско дело No 5198/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2019 10:00
264 Гражданско дело No 5199/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.1.2019 10:00
265 Гражданско дело No 5210/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
29.1.2019 10:00
266 Гражданско дело No 5211/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
29.1.2019 10:00
267 Гражданско дело No 5212/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.1.2019 10:00
268 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
29.1.2019 10:00
269 НОХД No 1335/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2019 10:00
270 АНД No 1370/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 10:00
271 АНД No 1373/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 10:10
272 АНД No 1378/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 10:20
273 Гражданско дело No 4887/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.1.2019 10:30
274 Гражданско дело No 4888/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
29.1.2019 10:30
275 НОХД No 1418/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2019 11:00
276 Гражданско дело No 2818/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 13:30
277 Гражданско дело No 3564/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 13:30
278 НОХД No 239/2018, III състав Разпространение на порнографски материали Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
29.1.2019 13:30
279 Гражданско дело No 308/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 14:00
280 Гражданско дело No 974/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 14:00
281 Гражданско дело No 3252/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.1.2019 14:00
282 Гражданско дело No 4038/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 14:00
283 АНД No 584/2017, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 14:00
284 Гражданско дело No 943/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.1.2019 14:15
285 АНД No 1326/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 14:15
286 Гражданско дело No 2852/2018, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 14:30
287 Гражданско дело No 3021/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
29.1.2019 14:30
288 АНД No 1100/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
29.1.2019 14:30
289 Гражданско дело No 3070/2018, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
29.1.2019 15:00
290 НОХД No 686/2018, XVI състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.1.2019 9:00
291 НЧХД No 67/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
30.1.2019 10:00
292 НОХД No 493/2018, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
30.1.2019 10:00
293 Гражданско дело No 1549/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
30.1.2019 13:30
294 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.1.2019 13:30
295 ЧГД No 4688/2018, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 9:20
296 Гражданско дело No 2565/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 9:30
297 Гражданско дело No 1551/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 10:00
298 НОХД No 908/2018, XV състав Кражба в големи размери Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
31.1.2019 10:00
299 Гражданско дело No 1498/2018, XXI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 10:30
300 Гражданско дело No 3205/2018, XXI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 11:00
301 Гражданско дело No 2348/2017, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.1.2019 13:00
302 Гражданско дело No 3316/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
31.1.2019 13:30
303 Гражданско дело No 4612/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 13:30
304 Гражданско дело No 712/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 14:00
305 Гражданско дело No 1594/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.1.2019 14:00
306 Гражданско дело No 3284/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
31.1.2019 14:00
307 Гражданско дело No 3811/2017, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 14:30
308 Гражданско дело No 4408/2017, XXI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
31.1.2019 15:00
309 Гражданско дело No 940/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
31.1.2019 15:00
310 Гражданско дело No 1006/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.1.2019 15:00
311 Гражданско дело No 3030/2018, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
31.1.2019 16:00
312 Гражданско дело No 3722/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
31.1.2019 16:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР