Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Календар на заседанията  
 Насрочени заседанияРайонен съд - Добрич - насрочени дела

Районен съд - Добрич
Справка за насрочени дела
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧНД No 1282/2018, XVIII състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 9:55
2 АНД No 1164/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 10:00
3 АНД No 1166/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 10:15
4 АНД No 1177/2018, XVIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 10:30
5 АНД No 529/2018, XVIII състав МОСВ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 10:45
6 АНД No 1058/2018, XVIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 11:00
7 Гражданско дело No 4120/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.11.2018 13:15
8 Гражданско дело No 4076/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.11.2018 13:30
9 НОХД No 1333/2018, XVIII състав Привилегирован състав на кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 13:50
10 Гражданско дело No 1426/2018, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.11.2018 14:00
11 НОХД No 877/2018, XVIII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
1.11.2018 14:00
12 Гражданско дело No 3608/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
1.11.2018 15:00
13 АНД No 1159/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 9:00
14 АНД No 1161/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 9:15
15 АНД No 423/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 9:30
16 АНД No 1169/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 9:30
17 АНД No 1178/2018, XVI състав ДИТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 9:45
18 АНД No 1194/2018, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 10:00
19 АНД No 902/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 10:15
20 АНД No 965/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 10:15
21 АНД No 777/2018, XVI състав КАТ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 10:30
22 АНД No 521/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 10:35
23 АНД No 1267/2018, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 11:00
24 НОХД No 1339/2018, XVI състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
2.11.2018 11:00
25 АНД No 1268/2018, XVII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 11:15
26 ЧНД No 1279/2018, XVII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 11:40
27 НОХД No 1336/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 13:25
28 Гражданско дело No 240/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.11.2018 13:30
29 НОХД No 1330/2018, XVII състав Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
2.11.2018 13:30
30 Гражданско дело No 1518/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
2.11.2018 14:00
31 АНД No 1245/2018, III състав КАТ Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 9:30
32 АНД No 542/2018, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 9:45
33 НЧХД No 776/2017, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.11.2018 10:00
34 АНД No 371/2018, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 10:00
35 АНД No 981/2018, III състав МВР Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 10:15
36 ЧНД No 1212/2018, III състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 10:45
37 Гражданско дело No 3254/2018, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
5.11.2018 11:00
38 НОХД No 721/2018, III състав Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидив Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
5.11.2018 11:00
39 НОХД No 948/2018, VIII състав Кражба Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 11:00
40 Гражданско дело No 741/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.11.2018 13:00
41 АНД No 1196/2018, VIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 13:30
42 АНД No 1038/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 13:40
43 Гражданско дело No 2699/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 14:00
44 Гражданско дело No 2723/2018, XX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.11.2018 14:00
45 АНД No 1170/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 14:00
46 АНД No 1158/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 14:10
47 АНД No 1175/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
5.11.2018 14:20
48 Гражданско дело No 1320/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 14:30
49 Гражданско дело No 2979/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 14:30
50 Гражданско дело No 3201/2017, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.11.2018 15:00
51 Гражданско дело No 903/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.11.2018 15:00
52 НОХД No 1340/2018, V състав Кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
5.11.2018 15:00
53 Гражданско дело No 426/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 15:30
54 Гражданско дело No 1155/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
5.11.2018 15:30
55 Гражданско дело No 1159/2018, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 15:30
56 Гражданско дело No 290/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 16:00
57 Гражданско дело No 4167/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
5.11.2018 16:00
58 Гражданско дело No 3028/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 9:00
59 Гражданско дело No 1004/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 9:30
60 НОХД No 1053/2018, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2018 9:30
61 Гражданско дело No 3646/2018, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 10:00
62 НЧХД No 838/2018, XV състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.11.2018 10:00
63 АНД No 1173/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:00
64 АНД No 1293/2018, III състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2018 10:00
65 АНД No 1174/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:10
66 АНД No 1180/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:20
67 Гражданско дело No 1631/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 10:30
68 АНД No 1181/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:30
69 АНД No 1185/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:40
70 АНД No 570/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 10:45
71 Гражданско дело No 621/2018, II състав Делба Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 10:50
72 Гражданско дело No 2842/2018, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
6.11.2018 11:00
73 НОХД No 127/2018, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2018 11:00
74 Гражданско дело No 1508/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 13:15
75 Гражданско дело No 1318/2018, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 13:30
76 Гражданско дело No 2638/2018, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 13:30
77 Гражданско дело No 2845/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.11.2018 13:30
78 Гражданско дело No 3618/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.11.2018 13:30
79 Гражданско дело No 3727/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 13:30
80 Гражданско дело No 3729/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 13:30
81 Гражданско дело No 2934/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.11.2018 13:45
82 ЧНД No 1210/2018, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.11.2018 13:50
83 ЧНД No 1276/2018, V състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 13:50
84 Гражданско дело No 3672/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
6.11.2018 14:00
85 Гражданско дело No 513/2018, XII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 14:00
86 НОХД No 991/2017, V състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
6.11.2018 14:00
87 НОХД No 876/2018, XV състав Неплащане на издръжка Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
6.11.2018 14:00
88 Гражданско дело No 3725/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 14:30
89 Гражданско дело No 3313/2016, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
6.11.2018 15:00
90 ЧНД No 892/2018, III състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
6.11.2018 15:00
91 НОХД No 1100/2016, XVII състав Средна телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.11.2018 9:30
92 ЧНД No 1316/2018, XVIII състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.11.2018 9:45
93 НОХД No 1738/2017, XV състав Длъжностно присвояване Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.11.2018 10:00
94 НЧХД No 703/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.11.2018 10:00
95 ЧНД No 1270/2018, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.11.2018 10:00
96 ЧНД No 1281/2018, XVIII състав Производство по молби за реабилитация Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
7.11.2018 10:15
97 НЧХД No 1734/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.11.2018 13:30
98 НОХД No 919/2018, XVII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
7.11.2018 13:30
99 НОХД No 750/2018, XV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.11.2018 13:50
100 АНД No 1255/2018, XV състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
7.11.2018 14:00
101 НЧХД No 504/2018, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
7.11.2018 15:00
102 НОХД No 1193/2018, VIII състав Средна телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.11.2018 9:00
103 Гражданско дело No 1232/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 9:20
104 Гражданско дело No 1002/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 9:30
105 Гражданско дело No 1855/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 9:30
106 Гражданско дело No 1078/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 10:00
107 Гражданско дело No 2011/2018, XXI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 10:30
108 Гражданско дело No 3489/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 10:30
109 Гражданско дело No 3489/2018, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 10:30
110 Гражданско дело No 4531/2017, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 11:00
111 Гражданско дело No 782/2018, VI състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
8.11.2018 11:30
112 Гражданско дело No 2848/2018, XX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
8.11.2018 13:00
113 Гражданско дело No 2202/2018, IX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 13:30
114 АНД No 923/2018, VIII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.11.2018 13:30
115 Гражданско дело No 2064/2018, IX състав Облигационни искове между съсобственици Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 14:00
116 Гражданско дело No 2343/2018, XXI състав Делба Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 14:00
117 Гражданско дело No 2990/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 14:30
118 Гражданско дело No 3431/2018, XXI състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 14:30
119 НОХД No 1554/2013, VIII състав Контрабанда на стоки за транзитен пренос Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
8.11.2018 14:30
120 Гражданско дело No 2023/2018, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 15:00
121 Гражданско дело No 2565/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
8.11.2018 15:00
122 Гражданско дело No 2813/2018, IX състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 16:00
123 Гражданско дело No 2813/2018, IX състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
8.11.2018 16:30
124 ЧНД No 1315/2018, XVI състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.11.2018 9:00
125 Гражданско дело No 1257/2017, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 9:45
126 Гражданско дело No 542/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 9:50
127 Гражданско дело No 4029/2018, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 10:00
128 Гражданско дело No 4068/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.11.2018 10:00
129 НОХД No 493/2018, XVII състав Обсебване Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
9.11.2018 10:00
130 Гражданско дело No 4345/2018, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 10:05
131 Гражданско дело No 4093/2018, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.11.2018 10:10
132 Гражданско дело No 4192/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 10:10
133 Гражданско дело No 1692/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.11.2018 10:20
134 Гражданско дело No 4209/2018, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
9.11.2018 10:30
135 Гражданско дело No 3050/2018, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
9.11.2018 11:00
136 Гражданско дело No 4121/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.11.2018 13:15
137 АНД No 523/2018, XVI състав Общини Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.11.2018 13:15
138 Гражданско дело No 4047/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.11.2018 13:30
139 НОХД No 917/2017, XVI състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
9.11.2018 13:30
140 ЧГД No 2703/2018, IV състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.11.2018 13:45
141 Гражданско дело No 3280/2018, IV състав Делба Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
9.11.2018 14:00
142 ЧГД No 4359/2018, XIX състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
9.11.2018 14:00
143 Гражданско дело No 3751/2018, XIX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.11.2018 9:10
144 Гражданско дело No 791/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.11.2018 9:30
145 Гражданско дело No 1472/2018, XIX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.11.2018 10:00
146 Гражданско дело No 3764/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
12.11.2018 10:00
147 Гражданско дело No 783/2018, XX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.11.2018 13:00
148 АНД No 994/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
12.11.2018 13:30
149 Гражданско дело No 2719/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.11.2018 14:00
150 Гражданско дело No 4325/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 14:15
151 Гражданско дело No 734/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 14:30
152 Гражданско дело No 822/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 14:30
153 Гражданско дело No 803/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 15:00
154 Гражданско дело No 1216/2018, XX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.11.2018 15:00
155 Гражданско дело No 2708/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 15:00
156 Гражданско дело No 41/2018, I състав Делба Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
12.11.2018 15:30
157 Гражданско дело No 1794/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
12.11.2018 16:00
158 НЧХД No 525/2018, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2018 10:00
159 НЧХД No 924/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 10:00
160 Гражданско дело No 1554/2018, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.11.2018 13:15
161 Гражданско дело No 4344/2018, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 13:25
162 Гражданско дело No 4061/2017, XII състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 13:30
163 Гражданско дело No 348/2018, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.11.2018 13:30
164 Гражданско дело No 2195/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 13:30
165 Гражданско дело No 2602/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 13:30
166 Гражданско дело No 3104/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 13:30
167 Гражданско дело No 3480/2017, XII състав Делба Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 14:00
168 Гражданско дело No 713/2018, IV състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
13.11.2018 14:00
169 Гражданско дело No 2545/2018, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
13.11.2018 14:00
170 АНД No 1043/2018, V състав Агенция "Митници" Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2018 14:00
171 АНД No 1160/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 14:00
172 АНД No 1163/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 14:10
173 АНД No 1171/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 14:20
174 АНД No 1179/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 14:30
175 АНД No 1184/2018, XV състав ДИТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
13.11.2018 14:40
176 АНД No 1153/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2018 14:45
177 АНД No 1162/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
13.11.2018 15:00
178 НОХД No 1207/2018, XVI състав Вещно укривателство Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 9:00
179 АНД No 979/2018, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.11.2018 9:30
180 Гражданско дело No 4147/2018, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.11.2018 9:40
181 АНД No 1037/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
14.11.2018 9:45
182 Гражданско дело No 2369/2018, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.11.2018 10:00
183 НОХД No 145/2016, XV състав Трафик на хора - чл.159б НК Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
14.11.2018 10:00
184 АНД No 1008/2018, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 10:00
185 АНД No 1278/2018, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
14.11.2018 10:00
186 АНД No 1020/2018, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 10:15
187 Гражданско дело No 292/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.11.2018 10:20
188 АНД No 1022/2018, XVI състав АДФИ Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 10:30
189 АНД No 1054/2018, XVI състав ИААА Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 10:45
190 Гражданско дело No 1388/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.11.2018 11:00
191 Гражданско дело No 3702/2018, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
14.11.2018 11:15
192 Гражданско дело No 4080/2018, XIX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.11.2018 13:20
193 ЧГД No 3264/2018, XIX състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.11.2018 13:30
194 НЧХД No 736/2015, XVI състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
14.11.2018 13:30
195 Гражданско дело No 1189/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.11.2018 13:40
196 Гражданско дело No 771/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.11.2018 14:00
197 НЧХД No 1633/2014, V състав Лека телесна повреда Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
14.11.2018 14:00
198 Гражданско дело No 4146/2018, XIX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
14.11.2018 14:20
199 Гражданско дело No 4090/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 9:20
200 Гражданско дело No 238/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 9:30
201 Гражданско дело No 3747/2018, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 9:50
202 Гражданско дело No 1704/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 10:00
203 Гражданско дело No 3258/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 10:00
204 Гражданско дело No 3223/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 10:20
205 Гражданско дело No 760/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 10:30
206 Гражданско дело No 4123/2018, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
15.11.2018 10:30
207 Гражданско дело No 2310/2018, VI състав Делба Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 11:00
208 Гражданско дело No 4074/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 11:00
209 НОХД No 1139/2018, III състав Измама Докладчик:
ГАЛЯ И. МИТЕВА
15.11.2018 11:00
210 Гражданско дело No 2339/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
15.11.2018 11:20
211 Гражданско дело No 1006/2018, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.11.2018 13:00
212 Гражданско дело No 2391/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
15.11.2018 13:30
213 Гражданско дело No 3316/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.11.2018 13:30
214 Гражданско дело No 3975/2017, IX състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.11.2018 14:00
215 Гражданско дело No 417/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 14:00
216 Гражданско дело No 2555/2018, XXI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 14:30
217 Гражданско дело No 560/2018, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.11.2018 15:00
218 Гражданско дело No 4166/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
15.11.2018 15:00
219 Гражданско дело No 3754/2017, XX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
15.11.2018 16:00
220 Гражданско дело No 1111/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.11.2018 16:00
221 Гражданско дело No 3030/2018, IX състав Искове по КЗ Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
15.11.2018 16:30
222 Гражданско дело No 2047/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 9:00
223 НЧХД No 205/2018, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
16.11.2018 9:00
224 Гражданско дело No 4006/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 9:15
225 Гражданско дело No 4034/2018, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 9:15
226 Гражданско дело No 1484/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 9:30
227 Гражданско дело No 3427/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 9:30
228 Гражданско дело No 3526/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 9:30
229 Гражданско дело No 3527/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 9:30
230 Гражданско дело No 3728/2018, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 9:50
231 Гражданско дело No 744/2018, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 10:00
232 Гражданско дело No 956/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.11.2018 10:00
233 Гражданско дело No 1254/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 10:00
234 НОХД No 869/2012, XVII състав Длъжностно присвояване в големи размери Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 10:00
235 Гражданско дело No 821/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.11.2018 10:10
236 Гражданско дело No 2305/2018, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.11.2018 10:20
237 Гражданско дело No 210/2018, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
16.11.2018 10:30
238 Гражданско дело No 649/2018, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 10:30
239 Гражданско дело No 3040/2018, X състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 10:30
240 Гражданско дело No 3358/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 10:45
241 Гражданско дело No 2588/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 11:00
242 Гражданско дело No 3134/2018, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 11:10
243 Гражданско дело No 802/2018, II състав Искове по КЗ Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
16.11.2018 11:15
244 Гражданско дело No 4072/2018, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
16.11.2018 11:15
245 Гражданско дело No 4077/2018, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
16.11.2018 13:15
246 Гражданско дело No 1319/2018, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
16.11.2018 13:30
247 АНД No 926/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 13:30
248 АНД No 1156/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 13:45
249 Гражданско дело No 2400/2017, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
16.11.2018 14:00
250 АНД No 1154/2018, XVII състав КАТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 14:00
251 АНД No 1334/2018, XVII състав Производства по приложението на чл.78а НК Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 14:20
252 АНД No 530/2018, XVII състав ДИТ Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
16.11.2018 14:30
253 Гражданско дело No 2146/2018, XIX състав Делба Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.11.2018 9:30
254 Гражданско дело No 3032/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.11.2018 9:50
255 Гражданско дело No 1697/2018, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
19.11.2018 10:00
256 Гражданско дело No 4182/2018, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.11.2018 10:00
257 АНД No 8/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.11.2018 10:00
258 Гражданско дело No 2245/2018, XIX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
19.11.2018 10:10
259 АНД No 671/2018, V състав КАТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.11.2018 10:15
260 Гражданско дело No 3055/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.11.2018 11:00
261 Гражданско дело No 3424/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
19.11.2018 11:30
262 Гражданско дело No 3523/2016, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.11.2018 13:00
263 АНД No 1325/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.11.2018 13:00
264 АНД No 1328/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.11.2018 13:15
265 Гражданско дело No 1594/2018, XX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.11.2018 14:00
266 НОХД No 1146/2018, V състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
19.11.2018 14:00
267 Гражданско дело No 3136/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.11.2018 14:30
268 Гражданско дело No 4180/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.11.2018 14:30
269 НЧХД No 626/2018, VIII състав Лека телесна повреда Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
19.11.2018 14:30
270 ЧГД No 4098/2018, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.11.2018 15:00
271 Гражданско дело No 4162/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.11.2018 15:00
272 Гражданско дело No 2589/2018, I състав Искове по КЗ Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
19.11.2018 15:30
273 Гражданско дело No 4085/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.11.2018 15:30
274 Гражданско дело No 2367/2018, XX състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
19.11.2018 16:00
275 Гражданско дело No 4131/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.11.2018 9:30
276 Гражданско дело No 3720/2018, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.11.2018 9:45
277 Гражданско дело No 3187/2018, X състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.11.2018 10:00
278 НЧХД No 67/2018, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.11.2018 10:00
279 АНД No 732/2018, V състав ИААА Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.11.2018 10:00
280 Гражданско дело No 2650/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.11.2018 10:15
281 АНД No 541/2018, V състав МВР Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.11.2018 10:15
282 Гражданско дело No 2534/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.11.2018 10:30
283 Гражданско дело No 2854/2018, II състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
20.11.2018 10:30
284 АНД No 970/2018, V състав Общини Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.11.2018 10:30
285 Административно дело (ГО) No 1/2018, X състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.11.2018 10:45
286 АНД No 1010/2018, V състав ДИТ Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.11.2018 10:45
287 Гражданско дело No 1553/2018, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
20.11.2018 11:00
288 Гражданско дело No 2648/2018, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 13:20
289 Гражданско дело No 886/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 13:30
290 Гражданско дело No 2717/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 13:30
291 Гражданско дело No 3033/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 13:30
292 Гражданско дело No 3758/2018, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.11.2018 13:30
293 Гражданско дело No 2641/2018, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.11.2018 14:00
294 Гражданско дело No 2989/2018, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 14:00
295 НЧХД No 395/2017, V състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
20.11.2018 14:00
296 ЧНД No 986/2018, XV състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
20.11.2018 14:00
297 Гражданско дело No 4497/2017, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.11.2018 14:30
298 Гражданско дело No 761/2018, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 14:30
299 Гражданско дело No 3629/2018, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.11.2018 14:45
300 Гражданско дело No 2096/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ТАТЯНА А. ЛЕФТЕРОВА
20.11.2018 15:00
301 Гражданско дело No 3038/2018, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
20.11.2018 15:00
302 НЧХД No 609/2018, XVII състав Лека телесна повреда Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
21.11.2018 9:30
303 АНД No 242/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2018 10:00
304 АНД No 346/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2018 10:10
305 АНД No 710/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2018 10:20
306 АНД No 770/2018, XV състав КАТ Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2018 10:30
307 Гражданско дело No 255/2018, XIX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
21.11.2018 13:30
308 НОХД No 1118/2018, XV състав Кражба, представляваща опасен рецидив Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
21.11.2018 14:00
309 Гражданско дело No 2018/2018, VI състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 9:00
310 Гражданско дело No 2812/2018, VI състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 9:30
311 Гражданско дело No 3253/2018, XXI състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 9:30
312 Гражданско дело No 2698/2016, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 10:00
313 ЧГД No 4003/2018, XXI състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 10:00
314 Гражданско дело No 2995/2018, XXI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 10:30
315 Гражданско дело No 3221/2018, VI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 10:30
316 Гражданско дело No 3020/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 11:00
317 Гражданско дело No 3054/2018, XXI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 11:00
318 Гражданско дело No 3428/2018, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
22.11.2018 11:20
319 Гражданско дело No 4131/2017, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
22.11.2018 13:00
320 Гражданско дело No 4841/2017, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
22.11.2018 13:30
321 Гражданско дело No 2840/2018, IX състав Искове за трудово възнаграждение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.11.2018 13:30
322 АНД No 1329/2018, VIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
22.11.2018 13:30
323 Гражданско дело No 940/2018, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.11.2018 14:00
324 Гражданско дело No 4181/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 14:00
325 Гражданско дело No 4183/2018, XXI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 14:30
326 Гражданско дело No 4530/2017, IX състав Искове за недействителност на правни сделки Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.11.2018 15:00
327 Гражданско дело No 3429/2018, XXI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
МИРОСЛАВА Р. НЕДЕЛЧЕВА
22.11.2018 15:00
328 Гражданско дело No 4201/2018, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
22.11.2018 16:00
329 НОХД No 226/2018, XVII състав Квалифицирани състави на измама Докладчик:
РОМЕО СИМЕОНОВ
23.11.2018 9:30
330 Гражданско дело No 978/2018, XIV състав Облигационни искове от/срещу владелец Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.11.2018 10:20
331 Гражданско дело No 4435/2017, X състав Делба Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.11.2018 10:40
332 Гражданско дело No 2963/2018, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.11.2018 10:45
333 Гражданско дело No 1604/2017, XIV състав Делба Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
23.11.2018 11:00
334 Гражданско дело No 3198/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.11.2018 11:00
335 ЧГД No 3716/2018, X състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.11.2018 11:10
336 Гражданско дело No 1247/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
23.11.2018 11:15
337 Гражданско дело No 3626/2018, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
ПАВЛИНА Н. ПАСКАЛЕВА
23.11.2018 13:30
338 Гражданско дело No 2068/2018, XIX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
ДЕНИЦА Б. ПЕТКОВА
26.11.2018 9:30
339 Гражданско дело No 4128/2018, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.11.2018 10:00
340 Гражданско дело No 4129/2018, XX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
26.11.2018 10:00
341 Гражданско дело No 4130/2018, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
26.11.2018 10:00
342 Гражданско дело No 1633/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.11.2018 11:00
343 Гражданско дело No 3608/2018, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.11.2018 11:00
344 Гражданско дело No 2953/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
26.11.2018 11:30
345 Гражданско дело No 2543/2018, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СОНЯ Т. ДЖЕНКОВА
26.11.2018 11:45
346 АНД No 1099/2018, VIII състав ДИТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
26.11.2018 13:30
347 НОХД No 316/2017, V състав Квалифицирани състави на кражба Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
26.11.2018 14:00
348 Гражданско дело No 620/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.11.2018 14:30
349 ЧГД No 3432/2018, I състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.11.2018 14:30
350 Гражданско дело No 1067/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.11.2018 15:00
351 Гражданско дело No 3224/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.11.2018 15:00
352 Гражданско дело No 2311/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Докладчик:
СТАНИМИР Т. АНГЕЛОВ
26.11.2018 15:45
353 Гражданско дело No 1740/2018, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АННА ВЕЛИКОВА
27.11.2018 10:00
354 НЧХД No 932/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
27.11.2018 10:00
355 НЧХД No 916/2018, V състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Докладчик:
МИНКА КИРЧЕВА
27.11.2018 10:00
356 НЧХД No 509/2017, XVI състав Лека телесна повреда Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
28.11.2018 9:00
357 Гражданско дело No 773/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.11.2018 9:50
358 АНД No 982/2018, XVIII състав КАТ Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
28.11.2018 10:00
359 Гражданско дело No 3277/2018, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.11.2018 10:15
360 АНД No 1101/2018, XVIII състав ИААА Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
28.11.2018 10:15
361 АНД No 1104/2018, XVIII състав НАП Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
28.11.2018 10:30
362 Гражданско дело No 3396/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.11.2018 10:40
363 АНД No 1322/2018, XVIII състав Други административни от наказателен характер дела Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
28.11.2018 10:45
364 Гражданско дело No 1286/2018, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
28.11.2018 11:00
365 НЧХД No 1027/2017, XV състав Лека телесна повреда Докладчик:
МАРИАНА МОМЧЕВА
28.11.2018 14:00
366 НЧХД No 1249/2017, XVIII състав Обида и квалифицирана обида Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
28.11.2018 14:00
367 НОХД No 1312/2018, XVIII състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.11.2018 10:00
368 Гражданско дело No 3534/2017, XX състав Делба Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.11.2018 13:00
369 Гражданско дело No 2935/2017, XX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.11.2018 13:30
370 АНД No 1030/2018, VIII състав МВР Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.11.2018 13:30
371 Гражданско дело No 3100/2017, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.11.2018 14:00
372 НОХД No 1135/2018, XVIII състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества Докладчик:
ВЕСЕЛИН И. НИКОЛОВ
29.11.2018 14:00
373 АНД No 1307/2018, VIII състав Общини Докладчик:
ВЕСЕЛИН С. МОНОВ
29.11.2018 14:00
374 Гражданско дело No 2649/2018, XX състав Искове за развод и недействителност на брака Докладчик:
НИКОЛАЙ М. НИКОЛОВ
29.11.2018 14:30
375 Гражданско дело No 1/2018, IX състав Делба Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.11.2018 15:00
376 Гражданско дело No 3516/2018, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
ЛЮБОМИР И. ГЕНОВ
29.11.2018 16:00
377 НОХД No 742/2018, XVI състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества Докладчик:
ДАНЧО Й. ДИМИТРОВ
30.11.2018 9:00
378 Гражданско дело No 2956/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.11.2018 9:45
379 Гражданско дело No 3347/2018, X състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.11.2018 10:00
380 Гражданско дело No 518/2018, XIV състав Искове по КЗ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.11.2018 10:10
381 Гражданско дело No 728/2018, X състав Искове по КЗ Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.11.2018 10:15
382 Гражданско дело No 647/2018, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Докладчик:
СТЕЛА И. ТОНЕВА
30.11.2018 10:30
383 Гражданско дело No 1579/2018, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.11.2018 10:45
384 Гражданско дело No 987/2018, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
АЛБЕНА П. КОЛЕВА
30.11.2018 11:00
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР