Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
 Съдебно-изпълнителна служба    Публична продажба  
 
публична продан ДСИ

Тип

Площ Населено място Начална цена (лв.) Обявяване на Сканирано обявление
Телевизор "Хюндаи"  
гр. Добрич
29,75 лв
26.04.2018 10:00 Сканирано обявление
Лек автомобил  
гр. Добрич
700,00 лв
04.05.2018 9:00 Сканирано обявление

1/6 от дворно място

1/6 от дворно място

 
с.Лясково
2 025,00 лв
18.05.2018 9:00 Сканирано обявление
Дворно място/Свинарник 5649,00 кв. м/636,00 кв. м
с. Тянево
3 000 ,00 лв
08.06.2018 9:00 Сканирано обявление
Апартамент
44,15 кв.м
гр.Добрич, жк"Балик" №13, вх Г,ет.6
12 816,00 лв.
17.05.2018 9:00 Сканирано обявление
Нива
29,201 дка
с. Методиево
52 560,00 лв.
29.06.2018 9:00 Сканирано обявление
Дворно място /жилище
450,00 кв.м/42,00 кв.м
с.Северняк
5 100 ,00 лв
06.07.2018 9:00 Сканирано обявление
           
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР