Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Съдебно-изпълнителна служба    Публична продажба  
 
публична продан ДСИ

Тип

Площ Населено място Начална цена (лв.) Обявяване на Сканирано обявление
Лек автомобил  
гр.Добрич
750,00 лв
15.12.2017 9:00 Сканирано обявление

Дворно място

жилище

450.00 кв.м.

42.00 кв.м.

с. Северняк
5 400,00 лв
15.12.2017 9:00 Сканирано обявление

1/6 ид.част апартамент

1/6 ид.част гараж

  Добрич, ул. Кирил и Методий №26 вх.А ет.4

3 2500 ,00 лв

330 ,00 лв

22.12.207 09:00 Сканирано обявление

Дворно място

жилище

стопанска постройка

1120,00 кв.м.

90,00 кв.м.

35,00 кв.м.

с. Карапелит
9 626,40 лв.
09.02.2018 09:00 Сканирано обявление
           
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР