Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Съдебно-изпълнителна служба    Публична продажба  
 
публична продан ДСИ

Тип

Площ Населено място Начална цена (лв.) Обявяване на Сканирано обявление
Нива
29,201дка
с.Методиева
52 560 ,00 лв
19.10.2018 9:00 Сканирано обявление
Недвижим имот  
с.Смолница
14 448 ,00 лв
19.10.2018 10:00 Сканирано обявление
Недвижим имот  
гр.Добрич,ул.Отец Паисий № 80
14 216 ,00 лв
19.10.2018 11:00 Сканирано обявление
Дворно място /жилище
450,00 кв.м/42,00 кв.м
с.Северняк
4 860 ,00 лв
21.12.2018 9:00 Сканирано обявление
Дворно място/Свинарник 5649,00 кв. м/636,00 кв. м
с. Тянево
2 600 ,00 лв
07.12.2014 9:00 Сканирано обявление
           
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР