Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела Апелативен район Варна
Единен портал за електронно правосъдие
За съдебните заседатели
За вещите лица
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Съдебно-изпълнителна служба    Публична продажба  
 Публична продажба
публична продан ДСИ

Тип

Площ Населено място Начална цена (лв.) Обявяване на Сканирано обявление
3/24 иделани части от апартамент   гр.Добрич,ул "Васил Левски" №4,вх А ет 3
6 757 ,50 лв
16.05.2019 9:00 Сканирано обявление
Дворно място /жилище
450,00 кв.м/42,00 кв.м
с.Северняк
4 800 ,00 лв
18.10.2019 9:00 Сканирано обявление
           
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР