Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Съдебно-изпълнителна служба    Публична продажба  
 
публична продан ДСИ

Тип

Площ Населено място Начална цена (лв.) Обявяване на Сканирано обявление
Недвижим имот  
с.Северняк
6 750 ,00 лв
22.09.2017 09:00 Сканирано обявление
1/6 Недвижим имот  
с. Лясково
2 250,00 лв
22.09.2017 09:00 Сканирано обявление
Лек автомобил  
гр. Добрич
937 ,50 лв
06.10.2017 09:00 Сканирано обявление
Апартамент
62,98кв.м.
гр. Добрич , ж.к. Дунав №18
22 717,50 лв
06.10.2017 09:00 Сканирано обявление
Апартамент
62,61кв.м.
с.Крушари
5 430,00 лв
06.10.2017 09:00 Сканирано обявление

1/6 ид.част апартамент

1/6 ид.част гараж

  Добрич, ул. Кирил и Методий №26 вх.А ет.4

3 360 ,00 лв

336 ,00 лв

06.10.2017 09:00 Сканирано обявление

Дворно място

жилище

стопанска постройка

1120,00 кв.м.

90,00 кв.м.

35,00 кв.м.

с. Карапелит
10 696,00 лв.
10.11.2017 09:00 Сканирано обявление

Поземлен имот

Свинарник

5649.00 кв.м

636.00 кв.м

с.Тянево
3 200,00 лв
24.11.2017 9:00 Сканирано обявление

Дворно място

1/6 дворно място

1820 кв.м

1340 кв.м

с. Смолница

3 962,00 лв

717,00 лв

 

24.11.2017 9:00 Сканирано обявление
           
9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР