Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Утвърден бюджет
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Защита на лични данни
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
Утвърден бюджет
Декларации по ЗПКОНПИ
 Обществени поръчки/Профил на купувача  
 Профил на купувача
публична продан ДСИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2018г. № 9039130/23.02.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б,АЛ 2 Т. 14 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б,АЛ 2 Т. 15 ОТ ЗОП

 

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г. ДО 31.12.2018Г.

  • Дата на публикуване: 23.02.2018
  • АОП номер: 9050326
  • Линк: ОТВОРИ

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, с идентификационен номер в Регистъра на АОП: 9073576 – 06.03.2018 г.

      

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР