Д Районен съд
обрич
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
РАЙОНЕН СЪД - гр.Добрич
Съдии
Служби
Общини
Новини
Новини от съдебната зала
Контакти
Банкова информация
Свършени дела
Календар на заседанията
Съдии по вписванията
Съдебно-изпълнителна служба
Публична продажба
В помощ на гражданите
Достъп до съдебни дела
За съдебните заседатели
За вещите лица
Медиация
Вътрешни правила
Тарифа за държавните такси
Примерни съдебни бланки
Обяви за работа
Декларации по ЗПУКИ
Декларации по ЧЛ.195,АЛ.1 от ЗСВ
Годишен отчет на РС Добрич
Обществени поръчки/Профил на купувача
Вътрешни правила
 Обществени поръчки/Профил на купувача  
 Профил на купувача
публична продан ДСИ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015г. № 9039130/23.02.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗАПОВЕД ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б,АЛ 2 Т. 14 ОТ ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 22Б,АЛ 2 Т. 15 ОТ ЗОП

 

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016Г. ДО 31.12.2016Г.

  • Дата на публикуване: 11.02.2016
  • АОП номер: 9050326
  • Линк: ОТВОРИ

          В изпълнение на чл. 42, ал. 2 т. 1 от Закона за обществените поръчки, Административният ръководител на Районен съд – Добрич уведомява, че договор №3/19.03.2016 г., сключен между Районен съд - Добрич и „Содексо Пасс България” ЕООД с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районен съд - Добрич за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.”, е прекратен, считано от 19.08.2016 г., на основание чл. 14 , ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8 , ал. 1 и чл. 7, т. 4 от договора.

9300 гр. Добрич, ул. д-р Константин Стоилов 7; факс (058) 601030, e-mail: rs_dobrich@abv.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР