ОБЯВА

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите в Районен съд - Добрич за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Тип на обществена поръчка: Обява
Дата на публикуване:23/02/2018
Срок на подаване на офертите: 06/03/2018
Дата на валидност: 06/03/2018
АОП номер: 9073264
Линк към АОП: Отвори
Процедура:Обява
Статус: Oтворена

 

Заглавие на документа: ЗАПОВЕД №65/23.02.2018 г.
Дата на публикуване: 23/02/2018
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ОБЯВА
Дата на публикуване: 23/02/2018
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата на публикуване: 23/02/2018
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ПРОТОКОЛ
Дата на публикуване: 12/03/2017
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ПРИЛОЖЕНИЯ
Дата на публикуване: 20/03/2018
Линк: ОТВОРИ