ОБЯВА

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите в Районен съд - Добрич за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Тип на обществена поръчка: Обява
Дата на публикуване:05/03/2019
Срок на подаване на офертите: 15/03/2019
Дата на валидност: 15/03/2019
АОП номер: 9086420
Линк към АОП: Отвори
Процедура: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Статус: Oтворена

 

Заглавие на документа: ЗАПОВЕД №114/05.03.2019 г.
Дата на публикуване: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ОБЯВА
Дата на публикуване:05/03/2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата на публикуване: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ОБРАЗЦИ И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
Дата на публикуване: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата на публикуване: 15/03/2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ПРОТОКОЛ
Дата на публикуване: 25.03.2019
Линк: ОТВОРИ

 

Заглавие на документа: ЗАПОВЕД ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
Дата на публикуване: 25.03.2019
Линк: ОТВОРИ

ПОКАНА ДО "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

ПОКАНА ДО "ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД

ПОКАНА ДО "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ"АД

Заглавие на документа:ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕН ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ
Дата на публикуване: 01.04.2019
Линк: ОТВОРИ

 

 

Заглавие на документа: ДОГОВОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕИ ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА
Дата на публикуване: 02,04,2019г.
Линк: ОТВОРИ